A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Про училище

Історія та сьогодення

       Професійно-технічна освіта на Волині бере свій початок від 1951 року. Згідно рішення Ради Міністрів СРСР від 29 червня 1951 року і наказу Міністерства сільського господарства УРСР №863 від 26 липня 1951 року в місті Луцьку було відкрито школу механізації. 1 жовтня цього ж року перший дзвінок покликав на навчання в приміщенні колишньої  польської радіостанції (сьогодні це старий корпус) 150 майбутніх механізаторів. Всього 10 кімнат було обладнано під навчальні кабінети. Колектив педагогів очолив перший директор Алєксєєв Григорій Миколайович. Через 6 місяців у березні 1952 року відбувся перший випуск.

В 1953 році школа механізації була реорганізована в Луцьке училище механізації сільського господарства №7, а з вересня 1957 року в №11. Змінюється не тільки назва закладу, розширюється матеріальна база, училище поповнюється висококваліфікованими кадрами. Згодом училище змінює і свій профіль. Тодішній Волині, що стрімко розбудовувалась, необхідні були кадри для будівельної індустрії. З 1960 року училище стає будівельним №9, яке з березня 1963 року носить назву Луцьке МПТУ №18. З 1963р. його очолює Деник Тит Федорович. 450 молодих будівельників навчається в його стінах.

       Зростає територія училища. Вона поповнюється чотирьохповерховим гуртожитком для учнів (1961р.), новими виробничими майстернями  (1967р.), спортивним залом (1969р.). З 1968 року по 1980 рік училище очолює Осадчий Валерій Олександрович.

Розширення матеріальної бази дало змогу з 1 вересня 1969 року розпочати першим на Волині підготовку кваліфікованих робітників із середньою освітою. В 1970 році училище приймає назву МПТУ №2, а з червня 1974 року МСПТУ №2.

В 1978 році здано в експлуатацію два п'ятиповерхові учнівські гуртожитки. Став до ладу новий учбово-лабораторний корпус на 960 учнівських місць (1982р.). Тодішній директор училища Наконечний Василь Миколайович і очолюваний ним колектив зробили вагомий внесок в зміцнення матеріальної бази. З вересня 1984 року навчальний заклад став називатись Луцьке середнє професійно-технічне училище №2 .

В 1985 році училище, яке очолював Джус Дмитро Андрійович, готувало будівельників на базі неповної середньої освіти з 10 професій, на базі середньої освіти – з 7 професій. Випускники училища працювали не тільки на будівельних майданчиках Волині, але і далеко за її межами.

Нові часи ставлять нові завдання перед колективом працівників училища. Їх успішно вирішує новий директор училища – Дзямулич Іван Васильович. Основні напрямки його праці – підвищення якості навчання, поліпшення добробуту учнів, поліпшення матеріальної бази. У 1989 році введено в дію новий адміністративно-побутовий корпус. До послуг учнів стали спортивний зал, затишна їдальня, нове приміщення бібліотеки з читальним залом.

З 1990 по 2019 рік колектив училища очолював Собуцький Ростислав Степанович – відмінник профтехосвіти. Очолюваний ним колектив стрімко модернізував систему навчання, пристосувавши її до потреб часу.

У 1990 році згідно наказу Міністерства народної освіти УРСР від 16.07.1990 р. за №158 училище одним із перших в колишньому СРСР було реорганізовано у вище професійне училище №2.

Навчальний заклад став піонером впровадження ступеневої підготовки спеціалістів не лише в системі ПТО, а і освіти в цілому.

Сьогодні Луцьке ВПУ будівництва та архітектури здійснює підготовку кваліфікованих робітників за такими напрямками: будівництво, деревообробка та мистецтво, а також молодших спеціалістів за спеціальностями:

  • «Будівництво та цивільна інженерія» (будівництво та експлуатація будівель і споруд);
  • «Лісове господарство» (оброблювання деревини та меблеві технології);
  • «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (декоративне-прикладне мистецтво).

В училищі здійснюється ступенева інтегрована підготовка за 15 професіями і 3 спеціальностями у 29 навчальних групах. Основний набір учнів здійснюється на базі 11 класів.

 Здійснення ступеневої освіти передбачає продовження навчання випускників училища у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації. Укладені двосторонні угоди про співпрацю із Луцьким національним технічним університетом, Львівською національною академією мистецтв, Національним лісотехнічним університетом України (м.Львів), Київським національним університетом культури та мистецтв. Випускники нашого училища мають змогу навчатися у згаданих вищих навчальних закладах за скороченою програмою навчання.

На сьогодні училище має сучасну навчально – матеріальну базу – 33 кабінети, 14  навчально – виробничих майстерень, лабораторії, 2 комп'ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет та мультимедійним обладнанням. До послуг учнів бібліотека з читальним залом, актова  та спортивна зала, гуртожиток, їдальня, стадіон.

Гордість училища – його працівники. 28 викладачів мають педагогічну кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії». 4 викладача – педагогічне звання «викладач-методист», 7 – «старший викладач», 9 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» і 3 – «майстер виробничого навчання І категорії», 16 педагогів нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України». .

Професійно-практичну підготовку в училищі забезпечують 30 майстрів виробничого навчання, з них 12 осіб мають вищу, 18 осіб – базову вищу освіту. Трьом майстрам виробничого навчання присвоєно звання «Майстер виробничого навчання І категорії», дев’ять майстрів мають звання  «Майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Стратегічною метою нашого навчального закладу є задоволення потреб регіону у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. В Луцькому ВПУ будівництва та архітектури пріоритетними напрямками в роботі є реалізація потреб громадян у професійно-технічній освіті, та забезпечення прав громадян на професійне навчання відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей.

Замовниками кадрів на сьогодні є більше 30 підприємств міста та області.
Головною рушійною силою інноваційної діяльності училища є викладачі і майстри виробничого навчання, які прагнуть нового, запроваджують його в навчальний процес, усвідомлюють необхідність змін, працюють творчо.

Педагогічний колектив училища вбачає розвиток училища в модернізації навчального процесу, в пошуках нових інноваційних технологій викладання, в підвищенні фахового рівня педагогічних працівників, в розвитку зв'язків з підприємствами-замовниками. Результатом творчої праці колективу можна по праву вважати високий рейтинг училища, яке визнано одним із 100 найкращих професійно-технічних навчальних закладів України, традиційно зайняті призові місця в щорічних обласних методичних виставках дидактичних і методичних досягнень, перемоги майстрів виробничого навчання в конкурсах фахової майстерності, а вихованців – у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах.

В навчального закладу велике майбутнє. Адже реалії нинішнього життя засвідчують нестачу будівельних робітничих кадрів з високим рівнем підготовки. Україна розбудовується і допоки існуватиме потреба в спорудженні нових об’єктів будівництва, існуватиме й потреба в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці.

Сьогодні училище – це сучасний навчальний заклад, який має необхідну матеріальну базу та педагогічні кадри із значним досвідом роботи для підготовки робітників і фахівців, рівень підготовки яких відповідає сучасним соціально-економічним реаліям та ринку праці.


 

КЕРІВНИКИ УЧИЛИЩА

АЛЕКСЄЄВ Григорій Миколайович

(01.05.1951р. - 1955р.)

ЛАВРУХІНА Євгенія Михайлівна

(04.11.1955р. - 03.01.1961р.)

ТИМОШЕНКО Федір Петрович

(20.06.1961р. - 20.10.1962р.)

ДЕНИК Тит Федорович

(28.03.1963р. - 20.06.1968р.)
 

ОСАДЧИЙ Валерій Олексійович

(30.08.1968р. - 28.08.1980р.)

НАКОНЕЧНИЙ Василь Миколайович

(10.09.1980р. - 30.04.1984р.)

ДЖУС Дмитро Андрійович

(01.09.1984р. - 21.11.1987р.)

ДЗЯМУЛИЧ Іван Васильвич

(07.12.1987р. - 30.06.1990р.)

СОБУЦЬКИЙ Ростислав Степанович

( 26.07.1990р. - 26.08.2019р.)

ШМІГЕЛЬ Володимир Володимирович

(з 11.11.2019р. )

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора