A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Завдання для дистанційного навчання гр. №22 Урок 34.

Дата: 31.03.2020 20:40
Кількість переглядів: 9604

Урок 34:  Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

Вам уже відомо, що неметалічні елементи з Гідрогеном утворюють леткі сполуки. Це елементи IV-VII груп періодичної системи

Елементи головних підгруп IVVII  груп можуть утворювати  леткі сполуки  Гідрогеном. Формальна валентність елементів з Гідрогеном дорівнює різниці між числом 8 і номером групи, в який розташований елемент:

-4              -3              -2            -1

RH4   RH3RH2,   RH

 

 

У періоді кислотні властивості водних розчинів летких сполук з Гідрогеном збільшуються.

У групі кислотні властивості водних розчинів також збільшуються

 

 

IV група – СН4 – метан ;                      SiH4 - силан

V група  - NH3 – амоніак;                   РН3 - фосфін

VI група – Н2О – вода;                       H2S  - гідроген сульфід

VII група – НF – гідроген фтори;       НС1 – гідроген хлорид

 

Проаналізувавши запис зробимо висновок: залежно від кількості неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні, атоми неметалічних елементів утворюють ковалентні полярні зв'язки з різною кількістю атомів Гідрогену. Елементи IV групи періодичної системи утворюють чотири зв'язки, V — три, VI — два, VII групи — один зв'язок.

Леткі сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном переважно проявляють здатність розчинятися у воді. Рочини виявляють властивості кислот або лугів. Зокрема, розчини гідроген хлориду, гідроген сульфіду – кислоти, розчин гідроген нітриду ( амоніак) – луг.

Молекула амоніаку – це диполь; зв’язок ковалентно-полярний.

Спільні пари електронів зміщені до атому Нітрогену:

       ??                            ??

H : N : H           N             H - N H

      Н              Н Н Н              Н

Електронна                        Структурна

формула                              формула           

 

У молекулі гідроген хлориду теж ковалетно-полярний зв’язок, спільні пари зміщені до атома Хлору.

          ??

H : Cl :          H : Cl       Hδ+Clδ-      H-Cl

       ??

Електронна                              Структурна

формула                                   формула           

 

Вид хімічного зв’язку в обох сполуках – ковалентний полярний, спільні пари зміщені в бік більш електронегативного атомів Хлору і Нітрогену.

Фізичні властивості гідроген хлориду та амоніаку.

Амоніак – це газ з різким запахом, добре розчинений у воді (у 1 л води розчиняється 700л амоніаку). При температурі нижчій за 33,4 0С, переходить у рідкий стан. Токсичний. Дози, що перевищують гранично допустимі (у повітрі 0,04 кг/м3) викликають ураження очей, набряк легень, ушкоджують нервову систему. Відомий нашатирний спирт – це 10% водний розчин амоніаку.

Гідроген хлорид (хлороводень) – це газ без кольору, з різким запахом, димить на повітрі, через те що з парами води утворює дрібні краплі хлоридної кислоти. Добре розчиняється у воді (при температурі +20 0С в 1 л води розчиняється 500 л хлороводню). В 1,3 рази важчий за повітря. Подразнює верхні дихальні шляхи.

Тепер з’ясуємо, як відбувається розчинення гідроген хлориду та амоніаку 

Запишемо рівняння реакції взаємодії гідроген хлориду з водою:

https://history.vn.ua/pidruchniki/savchin-chemistry-11-class-2019-standard-level/savchin-chemistry-11-class-2019-standard-level.files/image089.jpg

Якщо розчин гідроген хлориду у воді випробувати лакмусом, то забарвлення індикатора зміниться на червоне. Це вказує на те, що утворилася кислота.

З рівняння бачимо, що атом Оксигену має більший заряд, ніж атом Хлору. Тому атом Оксигену з більшою силою притягує атоми Гідрогену. Під час розчинення йон Гідрогену відщеплюється від Хлору й завдяки наявності вільної електронної пари приєднується до Оксигену. Утворюється йон Гідроксонію Н3О+. Оксиген на утворення зв'язку віддав електронну пару, тому є донором, а йон Гідрогену — акцептором. Отже, механізм утворення ковалентного зв'язку в цьому випадку є донорно-акцепторним

Під час розчинення амоніаку атом Нітрогену міцніше втримує атоми Гідрогену, ніж атом Оксигену. Нітроген, який має вільну електронну пару, притягує йон Гідрогену від Оксигену. Утворюється позитивно заряджений йон амонію:

https://history.vn.ua/pidruchniki/savchin-chemistry-11-class-2019-standard-level/savchin-chemistry-11-class-2019-standard-level.files/image090.jpg

За рівнянням можна припустити, що наявність у розчині гідроксид-іонів зумовлює лужне середовище. Наявність лугу виявляють індикатором. Розчин фенолфталеїну набуває малинового забарвлення.

Отже, зважаючи на розглянуті приклади розчинення летких сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, зробимо такі висновки:

• у періодах зліва направо послаблюються основні властивості водних розчинів неметалічних елементів з Гідрогеном і посилюються кислотні;

• у групах зверху вниз зростають радіуси атомів, тому зв'язок між атомом неметалічного елемента й Гідрогеном послаблюється; кислотні властивості водних розчинів посилюються.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора