A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Дистанційне навчання з біології. 13 група 08.04.2020 Урок 51-52

Дата: 08.04.2020 20:47
Кількість переглядів: 3936

Дистанційне навчання з біології. 13 група

08.04.2020

Урок 51-52

Тема: Закономірності розподілу алелів у популяціях. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини.

Завдання :

 1. Опрацювати теоретичний матеріал: § 40,43
 2. Виконати тестові завдання

Закономірності розподілу алелів у популяціях.

ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙ — наука, що вивчає генетичну структуру природних популяцій, а також генетичні процеси, що в них відбуваються. Основною метою досліджень: пізнання законів, що пояснюють залежності між генотипами та фенотипами особин на популяційно-видовому рівні популяцій.

Завдяки досягненням генетики популяцій встановлено, що елементарною одиницею еволюції є популяція, а не окрема особина, що природні популяції насичені різноманітними рецесивними мутаціями, які є «резервом спадкової мінливості».

Математичну залежність між частотами алелів і генотипів в ідеальній популяції встановили одночасно у 1908 р. і незалежно один від одного видатний англійський математик Дж. Харді (1877—1947) і німецький лікар В. Вайнберг (1862—1937) (іл. 116). Ця закономірність відома як закон Харді — Вайнберга (закон генетичної рівноваги), який є основним законом генетики популяцій. (§40, ст.162)

Рівняння Харді — Вайнберга:

p (А) + q (а) = 1 (для визначення генетичної структури популяцій за частотою алелей);

р2 (АА) + 2pq (Аа) + q2 (аа) = 1 (для визначення генетичної структури популяцій за частотою генотипів).

У популяційній генетиці частоту домінантного алеля А позначають через р, частоту рецесивного алеля а — через q. За умови, що А i a — єдині алелі гена, р + q = 1 (або 100%). Формула (р + q)2= р2 + 2рq + q2 = 1 (або 100 %) є алгебраїчним виразом закону Харді — Вайнберга для двох алелів, де р — частота домінантного алеля А; q — частота рецесивного алеля а; р2 — частота домінантних гомозигот АА; 2pq — частота гетерозигот Аа; q2 — частота рецесивних гомозигот аа

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА — це розділ генетики людини, що вивчає роль спадкових чинників у розвитку захворювань.

Основними сучасними завданнями медичної генетики є:

виявлення та опис спадкових захворювань, кількість яких збільшується. На сьогодні вже описано 2 200 аутосомно-домінантних, 1 420 аутосомно-рецесивних, 286 зчеплених зі статтю генних та близько 800 хромосомних захворювань;

визначення ролі генотипу й чинників середовища в розвитку полігенних (мультифакторіальних) захворювань, якими є ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, виразкова хвороба, гіпертензія тощо;

розшифрування природи великої кількості спадкових захворювань обміну речовин і розроблення ефективних методів профілактики й лікування (наприклад, непереносимість лактози, фенілкетонурія);

пізнання складної природи схильності до онкологічних захворювань та механізмів її реалізації;

розроблення дослідницьких програм й методик для розширення можливостей медико-генетичного консультування;

профілактика та виліковування спадкових хвороб за допомогою новітніх технологій зміни генів та методів генотерапії.

Предметом медичної генетики є спадкові генні й хромосомні хвороби, вади розвитку та хвороби зі спадковою схильністю в людини.

СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ — спадкові розлади організму, пов'язані з порушенням генетичного апарату (генів, цілісності хромосом чи кількості хромосом). Суто спадковими хворобами є захворювання, причинами яких є зміни спадкового апарату — генні, хромосомні та геномні мутації. За локалізацією генів, які спричиняють розвиток спадкових захворювань, їх поділяють на ядерні та мітохондріальні. За участю генів у розвитку спадкових захворювань серед них виокремлюють моногенні та полігенні хвороби. Моногенні зумовлені дією одного гена, що зазнав мутації, а полігенні (мультифакторіальні) — визначаються дією множинних генів у комплексі із багатьма чинниками середовища.

Хвороби із спадковою схильністю — це захворювання, для розвитку яких необхідна взаємодія внутрішніх спадкових та зовнішніх несприятливих впливів середовища. До цієї групи хвороб належать: подагра, цукровий діабет, гіпертензія, виразкова хвороба, бронхіальна астма, шизофренія, епілепсія та ін.

Вроджені вади розвитку — стійкі структурні чи метоболічні зміни органів, їх частин чи ділянок тіла, що виходять за межі нормальних варіацій будови та порушують їх функції.

Найбільш важкими є вади розвитку ЦНС, серця, травної системи, нирок, а найпоширенішими — розщеплення верхньої губи та піднебіння, вивих стегна, клишоногість. Спадковими вадами метаболізму є хвороби, пов'язані з порушенням обміну амінокислот (фенілкетонурія), вуглеводів (галактоземія), ліпідів (хвороба Тея — Сакса), неорганічних йонів (муковісцидоз). Прикладом уроджених неспадкових вад є талідомідний, сифілітичний, алкогольний і деякі інші синдроми.

Тест по темі: Сучасні завдання медичної генетики

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
 1. Що є предметом досліджень медичної генетики?

А інфекційні хвороби людини                       Б спадкові хвороби людини

В інвазійні хвороби людини                           Г алергічні захворювання

 1. Назвіть спадкове захворювання людини.

А ангіна                  Б бронхіт                       В   вітиліго                 Г гемофілія

 1. Яка основна причина спадкових захворювань?

А інфекція               Б ксенобіотики             В   отрути                    Г мутації

 1. Назвіть земноводну тварину, яка є модельним організмом для медико-генетичних досліджень.

А миша хатня        Б шпонкова жаба         В   даніо-реріо           Г дрозофіла

 1. Що визначає розвиток полігенних захворювань, на які припадає до 92% від загальної цифри спадкових хвороб?

А генотип й шкідливі чинники середовища Б шкідливі чинники середовища

В генетична схильність                                Г фенотип й модифікації

 1. Наведіть приклад полігенних (мультифакторіальних) захворювань.

А цукровий діабет      Б дальтонізм            В   грип                     Г дизентерія

 1. Назвіть найбільш розповсюджену форму профілактики спадкових захворювань.

А роздільне харчування                                 Б медико-генетичне консультування

В щеплення (вакцинація)                               Г особиста гігієна

 1. Як називається лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними?

А санація                Б генотерапія                В   євгеніка                 Г хіміотерапія

 1. Назвіть клітинну систему, що є основою сучасної технології редагування ДНК в генотерапії.

А НАДФ                  Б Ацетил-КоА               В  СRISPR/Саs9          Г везикули

 1. Завдання на встановлення відповідності
 1. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями

1 Гіпертензія

А Реакції для збільшення кількості фрагментів ДНК

2 Діагноз

Б Ферменти-«ножиці»

3 Ліпосоми

В Підвищений понад норму артеріальний тиск

4 Рестриктази

Г Сферичні везикули для адресної доставки ліків

 

 

Д Висновок про наявну хворобу

     

 

 

 

 

 

Якщо виникнуть запитання , то писати на Viber або Telegram за тел: 0968424181


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора