A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Урок №1 Тема: Короткі відомості про міську каналізацію

Дата: 30.03.2020 20:41
Кількість переглядів: 344

Урок №1

Тема: Короткі відомості про міську каналізацію

 1. Загальні відомості (перегляд фільму очисних споруд).
 2. Системи каналізації.
 3. Основні способи очищення стічних вод.

 

 1. Загальні відомості.

    В містах, населених пунктах і на промислових підприємствах каналізація призначена для відведення, очищення і знезаражування забруднених стічних вод із будівель різного призначення.

      Забруднені води, що відводяться каналізаційною мережею, називаються стічними  і поділяються на три групи:

•    Господарсько-фекальні – від туалетів, душових, кухонь, лазень, їдалень і т.д.;

•    Виробничі – від заводів та фабрик;

•    Атмосферні – від дощу та талої води;

    Стічні води, що видаляються за межі населеного пункту, випускають у водоймища, що розташовані нижче від них. Для запобігання водоймищ від забруднення, стічні води попередньо очищають і знезаражують на очисних спорудах.

      Системою каналізації  називається комплекс інженерних споруд (трубопроводів, насосних станцій, очисних споруд і т.д.) та обладнання, що забезпечує приймання і відведення стічних вод з території населеного пункту, промислових підприємств і інших об’єктів, а також їх очищення та знезаражування перед випуском у водоймище.

 

2.Системи каналізації.

      Каналізація складається із внутрішніх каналізаційних пристроїв в будівлях, зовнішньої самопливної мережі труб, очисних споруд і спеціальних пристроїв для випуску в водоймище. Якщо за умовами місцевості стічні води неможливо відвести самопливом до очисних споруд, влаштовують насосні станції перекачування і напірні водоводи.

      При наявності централізованого водопроводу влаштовують сплавні системи каналізації – забруднення розводять водою, утворюються стічні води, які по трубах транспортуються на очисні споруди. В районах, де відсутній водопровід, влаштовують вивізну каналізацію з використанням люфт-клозетів.

            Сплавні системи каналізації розділяють на централізовані  і місцеві, що обслуговують одну або декілька будівель.

 

 Мал. 1. Централізована система каналізації (а) і очисної споруди (б).

1. Внутрішня каналізація; 2.Дворова мережа; 3. Вулична мережа; 4.Колектор. 5. Насосна станція; 6. Решітка; 7. Пісковловлювач; 8.Газгольдер; 9,12. Відстійник; 10. Аеротенки; 11. Компресор; 13. Метантенки; 14. хлораторна; 15. Контактні резервуари; 16; Очисні споруди; 17. Випуск.

              

 

 

  За призначення системи каналізації розділяються на: побутові, що відводять забруднену воду від  миття посуду, продуктів, прання білизни, санітарно-гігієнічних процедур і т.д.; виробничі, що видаляють промислові стічні води, які не можуть бути використані в подальшому виробництві; водостоки (ливнева каналізація), що відводить дощові і талі води.

      В залежності від роду вод, що відводяться каналізаційні системи діляться на три основні групи: загальносплавну, роздільну (повну і неповну) і напівроздільну. Загальносплавна система (мал.6.2) складається із мережі 1 труб і колекторів (збірних каналізаційних ліній), по яких відводять стічні води всіх видів: господарсько-фекальні, виробничі та атмосферні. Стічні води поступають в очисні споруди 5, де їх очищають і знезаражують, а потім випускають в природні водоймища. Щоб зменшити розміри головних колекторів, на них влаштовують ливне спуски 2 – споруди, через які скидаються в найближчі проточні водоймища, що розташовані до очисних споруд, суміш дощових і господарсько-фекальних стічних вод  під час сильних дощів.

       При загальносплавній системі забезпечується найбільш повне видалення всіх стічних вод з території міста і знезаражування їх.

Роздільна система складається із двох або декількох самостійних мереж, із яких по одній мережі 7 відводяться атмосферні стічні води, а по других 6 – господарсько-фекальні і забруднені виробничі стічні води. Мережа 7, призначена для атмосферних вод, називається водостоком або мережею ливневої каналізації. Мережа 6, призначена для відведення господарсько-фекальних вод, називається господарсько-фекальною мережею.

    Роздільні системи бувають повні і неповні. Якщо одночасно будуються всі мережі роздільної системи, то така система називається повною. Якщо в першу чергу будують господарсько-фекальну мережу, а атмосферні води неорганізовано поступають в водоймище, то така система називається неповною. 

Найбільше поширення знайшли роздільні системи каналізації.

    Напівроздільна система  складається із таких же мереж, як і роздільна система, але вона має особливі з’єднувальні камери 3. Ці камери дозволяють автоматично скидати перші, найбільш забруднені атмосферні води, в мережу господарсько-фекальних і промислових вод. Менш забруднені атмосферні води скидаються у водоймища без очищення.

 1. Основні способи очищення стічних вод.

     Стічні води, що поступають в каналізаційну мережу, можуть утримувати в собі покидьки мінерального походження (пісок, глину, частинки шлаку, розчинені в воді солі, кислоти, луги); гниючі органічні речовини (останки тваринного і рослинного походження); хвороботворні бактерії, а промислові води – шкідливі хімічні речовини. Ось чому стічні води до випуску в водоймища піддаються очищенню. Очищення стічних вод буває механічним, механічно-хімічним і біологічним.

    Механічне очищення заключається в видаленні із стічної рідини покидьків мінерального походження, що знаходяться в ній в нерозчиненому, а частково в завислому стані, а також і від сторонніх предметів, що плавають у стічних водах.

    Стічні води очищають на ґратках, ситах, пісковиловлювачах і відстійниках. На ґратках і ситах, що встановлені на шляху руху стічних вод і часто біля насосних станцій., затримуються великі плаваючі предмети (папір, ганчірки). Насосні станції подають стічну рідину на очисні споруди, куди рідини не можуть поступати самопливом. Далі стічні води поступають в невеликі басейни – пісколовки, де швидкість руху стоків зменшується і на дно осідають мінеральні речовини (головним чином пісок), а більш дрібні органічні частинки при такій швидкості не встигають осісти.

   За тим стічні води поступають у більші басейни-відстійники, де дрібні завислі частинки виділяються і осідають на дно басейну, звідки їх періодично видаляють. Відстійники влаштовують проточними з незначною швидкістю руху води. Затримані в відстійниках осад і мул піддаються в перегнивачах подальшій обробці, а затим сушать на мулових майданчиках або зневоджують механічними пристроями.

    Механічно-хімічне очищення заключається в видаленні із стічної рідини нерозчинених в воді забруднень. При цьому способі очищення в стічну рідину добавляють різні хімічні з’єднання, що сприяють прискоренню спливання нерозчинених домішок. Існує і інший спосіб механічно-хімічного очищення. Через стічну рідину пропускають постійний електричний струм, який також сприяє виділенню із рідини нерозчинених забруднень.

    Механічно-хімічне очищення лише просвітлює стічні води, не знезаражуючи їх повністю від бактерій. Якщо механічно-хімічне очищення стічних вод, при якому вбивається тільки близько однієї третини бактерій і органічних забруднень, недостатньо, то використовують більш досконале біологічне очищення.

    При біологічному очищенні використовується життєдіяльність мікроорганізмів, що знаходяться в ґрунті. Ці мікроорганізми викликають окислення (перегнивання) органічних речовин, що знаходяться стічній рідині, завдяки чому виникає мінералізація їх і природне знезаражування бактерій. Стічна рідина при біологічному очищенні майже повністю звільняється від органічних речовин і бактерій. Кисень, необхідний життєдіяльності мікроорганізмів, поступає із повітря.

    При біологічному очищенні просвітлені води направляються далі для очищення фільтрацією через шар ґрунту і знешкодження бактерій. До систем біологічного очищення відносяться поля зрошення і поля фільтрації – спеціальні ділянки землі, куди направляються стічні води. На полях зрошення стічна вода проходить через шари ґрунту, вміщені в ній речовини осідають на поверхні ґрунту, а очищена вода стікає в відкрите водоймище. Затримані на поверхні землі речовини служать добривом для сільськогосподарських культур, що вирощуються на полях зрошення. Поля фільтрації призначені тільки для санітарного очищення стічних вод.

    Існує ще штучне біологічне очищення стічних вод, при якому використовують біологічні фільтри і аеротенки. Біофільтри – споруди з фільтруючим шаром із шлаку, щебеню або коксу, в яких більш інтенсивно, ніж на полях зрошення і полях фільтрації, проходить процес біологічного очищення стічної рідини. Аеротенки – резервуари, через які протікає просвітлена стічна рідина з підмішаним активним мулом – пластівцями, з великим вмістом мікроорганізмів.

    Мінералізатори в присутності кисню повітря окислюють і мінералізують органічні речовини, що вміщені в очищаючій стічній воді.

    Досить широке застосування для очищення міських стічних вод знайшли схеми, в яких поєднується механічне та біологічне очищення.

 

Питання для самоконтролю

 1. Системою каналізації називається?
 2. Які води називаються стічними?
 3. На які три групи діляться стічні води?
 4. Каналізація складається____________
 5. Яким буває очищення стічних вод?
 6. Чим відрізняється поля зрошення від полів фільтрації?
 7. Біофільтри___________
 8. Аеротенки___________
 9. Як проходить процес знезаражування стічних вод.

Дом. завдання:

-по питанням теми зробити конспект, дати відповіді.

-накреслити блок схеми очищення міських стічних вод.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора