A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Матеріали для дистанційного навчання з фізики у період з 06.04. по 10.04. 21 група

Дата: 06.04.2020 15:29
Кількість переглядів: 2069

Матеріали для дистанційного навчання з фізики

у період з 06.04. по 10.04.

21 група

 

Підручник для ІI курсу

Фізика 11 клас В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова (2019 рік) Рівень стандарту

https://portfel.info/load/11_klas/fizika/barjakhtar_2019_rik/26-1-0-26063

 

Опрацювати § 37, Вправа № 37 (3,5)

Виконати завдання для самоперевірки

1. Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з планетарною моделлю? (1 бал)

а) Зосереджений по коловим орбітам            б) В центрі атома

в) По всьому об’єму атома                                г) В нейтральному атомі зарядів немає

2. За яких умов атом випромінює енергію? (1 бал)

а) Коли перебуває в стаціонарному стані

б) При переході із стану з більшою енергією у стан з меншою енергією

в) При переході із стану з меншою енергією у стан з більшою енергією

г) За жодних умов

3. Установіть відповідність між прізвищами вчених та їх науковими досягненнями. (1,5 бали)

а) Н. Биор

1. Відкриття електрона

б) Е. Резерфорд

2. Відкриття серії частот у видимій частині спектру атома Гідрогену

в) Дж. Томсон

3. Корпускулярно-хвильовий дуалізм притаманний мікрочастинкам

г) Луї де Броль

4. Квантові постулати

 

5. Дослідне визначення будови атома

4. Стан речовини, в якому вона створює лінійчастий спектр випромінювання. (1 бал)

а) Розжарені гази в молекулярному стані        б) Розжарені гази в атомарному стані

в) Тверді та рідкі розжарені тіла                        г) Холодні тверді тіла та рідини

5. У якому з перелічених станів речовина може випускати суцільний спектр випромінювань? (1 бали)

1 – твердий стан за високої температури

2 – рідкий стан за високої температури

3 – розріджені гази за високої температури

4 – гази високої густини за високої температури

а) У стані 1            б) У станах 1, 2, 3           в) У станах 1, 2, 4           г) У будь-якому стані

6. Позначте всі правильні відповіді. (1,5 бали)

а) Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.

б) При поглинанні світла атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий.

в) Модель атома Резерфорда не пояснює стійкості атома.

г) Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює електромагнітних хвиль.

д) Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.

е) За допомогою спектрального аналізу можна визначити склад тільки сильно нагрітих газів.

7. На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Який із зазначених стрілками переходів між енергетичними рівнями супроводжується випроміненням кванта мінімальної частоти? (2 бали)

8. На рисунках подано спектри випромінювання газів А та В і газової суміші Б. Що можна сказати на підставі аналізу цих ділянок спектрів про суміші газів? (1 бал)

 

9. Електрон в атомі Гідрогену перейшов з основного стану в збуджений, одержавши енергію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її може тепер випроменити атом Гідрогену? (2 бали)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора