A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Завдання для опрацювання гр. №12, 13, 14

Дата: 02.04.2020 15:25
Кількість переглядів: 278

Викладач Дробот. Г. О.

Написання не, ні з різними частинами мо             02.04.2020      Гр. 12;

                                                                                             06.04.2020      Гр. 13; 14          

 

І. Теоретичний матеріал

Що називається часткою?

Частка – службова частина мови, яка надає реченню чи окремим його членам відтінків значення або слугує для творення певних граматичних форм.

На які 3 розряди поділяються частки?

Формотворчі – би, б, хай, нехай.

Словотворчі – не, ні, аби, де, сь, ся, будь, небудь, казна, хтозна

Модальні –

а) заперечні (не, ні, ані),

б) питальні (чи, хіба, невже),

в) стверджувальні (еге, так, якже),

г) підсилювальні (як, та, що за, що то),

д) видільні (навіть, тільки, лише, хоч, хоча, аж, же, таки, уже, собі),

е) вказівні (от, це, то, ото, он, ген),

є) означальні (майже, мало не, трохи не),

ж) спонукальні (годі, бодай, бо, но, ну),

з) окличні (як, що за, що то за),

и) власне модальні (мовляв, наче, навряд чи).

Яку роль виконують частки? (Надають додаткових відтінків у значенні.)

До якої групи модальних часток належать не, ні?

(Заперечні).

 

Не пишемо разом:

 • Коли слово без не  не вживається     (ненависть, негайно).
 • У складі префікса недо, який означає дію, стан або якість у неповній мірі         (недобачати, недочувати).
 • З іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони в сполученні з не означають одне поняття (неправда, недобре).
 • Із дієсловами, яким не надає нового значення (нездужати – хворіти)
 • Із дієприкметником, якщо він є означенням, а не присудком і не має при собі пояснювальних слів (нескошена трава).
 • У заперечному слові немає, якщо його можна замінити на нема.

Не пишемо окремо:

 • Зі словом, із яким воно не становить одного поняття, а є лише запереченням (не друг, а ворог).
 • Із дієсловами, дієприслівниками, дієслівними формами на но, то (не йти, не зроблено).
 • Із дієприкметниками, що виступають у функції присудків (Трава не скошена).
 • Із дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова (ще не викошена трава).
 • Із прикметниками, що виступають у функції присудків, якщо часткою не заперечується ознака, виражена цим словом (оцінки не низькі).
 • Із числівниками, займенниками, а також при сполучниках і прийменниках (не один, не мій).
 • Із прикметником, що має при собі пояснювальне слово займенник або прислівник із часткою ні, а також із прикметником, перед яким стоять слова далеко, зовсім, аж ніяк (зовсім не поганий).

ІІ. Опрацюйте матеріал підручника (параграф 47, с.147-148).

 • Які ще правила можна додати до наведених нижче?

Частка ні пишеться окремо:

 • Якщо ні вжито для заперечення чогось або для підсилення висловлювання (ні те, ні се).
 • У складі займенників, якщо вона відділяється від займенника прийменником.

Частка ні пишеться разом:

 • Із заперечними займенниками (ніхто, ніщо, ніякий, нічий).
 • Із прислівниками (ніяк, ніде).

ІІІ. Робота з підручником.

         Вправа 4 (усно), с. 148; впр. 6 (усно).

ІV. Підсумок уроку.

         Сформулюйте висновки про написання часток не, ні, ані разом, окремо.

V. Домашнє завдання

Параграф 47, впр. 5 (с. 148), впр. 7 (с. 151).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора