A A A K K K
для людей з порушеннями зору
.

Інтернет-ресурси для вивчення хімії

Дата: 17.03.2020 15:17
Кількість переглядів: 796

Основні портали з хімії

Сайт хімічного факультету МДУ www.chem.msu.ru

Бібліотека

Сайт хімічного факультету МДУ www.chem.msu.su/rus/olimp/

Олімпіади (Міжнародні, міські, Менделєєвська та ін.

У розділі «Історія Хімії» пропонується електронна бібліотека з хімії. www.chem.msu.su/rus/elibrary/history.html

Біографічні довідки видатних вчених, лауреати Нобелівської премії, назва елемента № 110 і т.д.

Сайт кафедри неорганічної хімії МІТХТ (куратор Л.Ю.Алекберова) Найбільшу кількість науково-популярної інфор­мації містить портал www.alhimik.ru

Багато анотованих по­силань на різні ресурси мережі. Є відомості нових над­ходжень з адресами ресурсів, посилання на сайти з ма­теріалами історії хімії, методика викладання хімії, олімпіадні завдання, цікаві сторінки з хімії; весела хімія, дитяча хімія, хімія на кожен день, хімічні новини, кунсткамера

Сайт «Кирило і Мефодій» www.chem.km.ru

Міс­тить докладний опис хімічних елементів за абет­кою, також тут можна одержати багато іншої кори­сної інформації з усіх галузей хімії

Таблиці, олімпіада, допомога школяру, підручники з хімії, хімічна технологія

Періодична система

www.college.ru/chemistry/

 

Цей додаток дозволяє докладно ознайомитися з властивостями хімічних еле­ментів. За допомогою таблиць ви маєте можливість ви­вчати різні властивості хімічних елементів. Крім того, на сайті розташований підручник курсу «Відкрита Хі­мія 2.5», інтерактивні моделі, розділ «Хімія в Інтер­нет», що містить огляд Інтернет-ресурсів з хімії, який постійно оновлюється. Також тут зібрані анотовані по­силання на електронні версії різних матеріалів, постій­но оновлюється сторінка новин.

Книгарня Єльнікової, інструкції по роботі з речовинами, розробки окремих уроків

www.chemtable.com/indexr.htm

Це багатофун­кціональна періодична система елементів, що дозво­ляє одержувати повну інформацію про елементи (більше 30 типів даних про ко­жен хімічний елемент). Є хімічний калькулятор, що дозволяє порівнювати хімі­чні реакції будь-якого сту­пеня складності, вирішува­ти хімічні задачі. Програма містить низку додаткових можливостей, у тому числі підтримку бази даних реа­кцій, побудову графіків за властивостями хімічних елементів, можливість відображення ряду хімічної ак­тивності металів. Таблиця представлена більш ніж в 20 різних видах

www.webelements.com

 

Один із найкращих англомовних серверів; містить докладні зведення про хімічні елементи. Можна одержати інформацію про хімічні елементи та їхні сполуки. Також є бага­то посилань англійською мовою

www.chem.msu.su/rus/history/element/

 

За матеріалами книжки проф. хімічного факультету МДУ Н.А. Фігуровського «Відкриття елементів і по­ходження їхніх назв» (Москва: Наука, 1970)

n-t.students.ru/ri/ps

 

Інформація про хіміч­ні елементи взята із книги «Популярна бібліотека хімічних елементів», докладну інформацію про ко­жен хімічний елемент можна одержати шляхом натискання кнопки миші на відповідний хімічний елемент

Електронні підручники мережі

http://hemi.wallst.ru/uchebl.htm

 

Електро­нна версія підручника А.В. Мануйлова, B.I. Родіонова «Хімія: 8 і 11 класи» проф. А.А. Нікітіна. Він рівною мірою призначений як для початкового ета­пу навчання хімії, так і для повторення і закріплен­ня знань у випускних класах

http://www.repetitor.lc.ru/online/disp.asp?10;3

 

Одним із кращих мультимедійних підручників є «1C: Репетитор. Хімія».

Окрім теорії він оснащений відеоекспериментами, багатим довідковим ма­теріалом, задачами і контрольними роботами

www.chemistry.narod.ru/

 

«Світ Хімії». Тут на­ведені дані про елементи та їх властивості, досліди і таблиці. Також містить довідники, посібники, відо­мості про вчених-хіміків. Також представлені такі предметні області як термохімія, фотохімія, нафтохі­мія, органічна й аналітична хімія

www.chemistry.ssu.samara.ru/

 

Органічна хі­мія. Електронний підручник для середньої школи. В інтерактивній і наочній формі.

Анімація, рухливі моделі

www.chemistry.r2.ru/

Уроки з хімії для шко­лярів. Цей сайт створений, щоб допомогти засвоїти уроки шкільного курсу хімії

www.scienceinschool.org

Європейський журнал для вчителів природни­чих дисциплін «Science in school»

http://Hbrary.tup.km.ua/

Віртуальна хімічна лабо­раторія творчої групи Єльникової

http://www.elnik.kiev.ua/

Сайт Хмельницького національного університету


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора