A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Луцьке ВПУ будівництва та архітектури

Крок 3 Вступні випробування

Дата: 10.01.2019 12:46
Кількість переглядів: 1082

Вступні випробування та конкурсний відбір

 

4.1. Для організації вступних випробувань на перший курс навчання створюються предметні екзаменаційні комісії, а для вступних випробувань на ІІІ ступінь навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем кваліфікованого робітника (для випускників ІІ ступеня навчання у ПТНЗ) створюються фахові атестаційні комісії навчального закладу. Склад предметних екзаменаційних та атестаційних комісій затверджується директором училища.

4.2. Прийом на навчання проводиться шляхом конкурсного відбору за співбесідою, сумою балів результатів вступних випробувань, середнього балу документів про освіту, конкурсного балу та рейтингового списку. У випадку відсутності конкурсу з окремих спеціальностей, професій, низького рівня знань абітурієнтів (менше 4 балів) і при наявності вільних місць за державним/регіональним замовленням приймальна комісія рекомендує до зарахування на підставі співбесіди та поданих документів (конкурсу документів про освіту, направлень з виробництва, професійної придатності).

4.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікований робітник, враховується конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, які виносяться на фахові вступні випробування, тестування, співбесіди та середнього балу документа про освіту з округленням до десятих частин бала (за 12 бальною шкалою). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту виставлені за п’ятибальною шкалою враховуються так: „3” відповідає „6”„4” відповідає „9”, „5” відповідає „12”. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

 

4.4. У відповідності до конкурсного балу формується рейтинговий список                            за категоріями у такій послідовності: особи, які мають право на зарахування поза конкурсом, першочергово за інших рівних умов, особи, які зараховуються за конкурсом.

4.5. У межах кожної зазначеної у п. 4.4. цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується за:

-  конкурсним балом від більшого до меншого;

- урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому   

   конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

У випадку рівності балів переваги надаються вступнику з вищими балами                     з профільних предметів, що виносились на вступні випробування.

 

4.6. Програми фахових випробувань, завдань на тестування, екзамени, співбесіди розробляються і затверджуються головою приймальної комісії та оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

 

4.7. Приймальна комісія залежно від конкурсної ситуації може зменшити мінімальний середній бал диплома кваліфікованого робітника з яким вступник допускається до участі в конкурсному відборі по спеціальностях. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.8. Вступні випробування, конкурсний відбір можуть проводяться поетапно згідно розкладу протягом усього періоду прийому документів.

4.9. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України „Про професійно-технічну освіту”.

4.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час або отримали незадовільні результати (низький рівень 1-3 бали), до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсу не допускаються.

Результати вступних випробувань оголошуються на наступний день.

4.11. Апеляцію на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджує наказом директор училища.

4.12. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву (апеляцію). Апеляційна заява подається на ім’я голови приймальної комісії. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Для приймальної комісії рішення апеляційної комісії є обов’язковим.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора