Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Загальні відомості

Учнівський євроклуб – форма організації молоді, створена відповідно до інтересів та здібностей членів клубу, що сприяє творчій реалізації її членів, залученню молоді до участі в європейських ініціативах, інформуванню з питань європейської інтеграції, громадянській освіті та громадській діяльності.

Статут євроклубу "Рубікон"

1. Загальні положення

1.1 Євроклуб є добровільним неполітичним молодіжним об’єднанням, створеним за ініціативи учнів та вчителів.

1.2 Євроклуб ставить собі за мету поширення європейської культури, ознайомлення з країнами Євросоюзу, їх історією, культурою, традиціями, святами, державним ладом, економікою, політичним життям і т.д.

1.3  Діяльність євро клубу базується на принципах демократії, гуманізму, рівноправності всіх його членів.
 

2. Мета і завдання

2.1 Ознайомити учнів з країнами Європейського союзу;

2.2  Ознайомити з визначними місцями, кухнею, побутом, цікавими традиціями;

2.3 Допомогти здобути необхідні знання для  відпочинку або роботи за кордоном;

2.4 Налагоджувати зв’язки з училищами з інших країн;

2.5 Розширення світогляду, підвищення інтелектуального розвитку учнів;

2.6 Покращення комунікативних навичок спілкування з молоддю інших країн;

2.6 Формування та виховання молодих лідерів.
 

3. Членство, права та обов’язки

3.1 Членом клубу може бути будь-який учень та вчитель училища, який виявив бажання вступити до клубу й готовий виконувати покладені на нього обов’язки.

3.2 Статус члена клубу присвоює рада клубу на підставі заяви потенційного члена клубу.

3.3 Член клубу має право:

- брати участь у формуванні керівних органів клубу, обирати та бути обраним до виборчих органів євро клубу (вільний вхід і вихід);

- ініціювати заходи,проекти із залученням всіх членів євроклубу;

- брати участь у заходах, ініційованих євро клубом, представляти євро клуб на конкурсах, змаганнях та інших заходах.

Член клубу зобов’язаний:

- виконувати положення даного статуту та розпоряджень керівництва;

- сприяти реалізації цілей клубу;

- брати активну участь у житті клубу,громадській діяльності;

Членство може бути припинено:

- добровільно за поданою заявою;

- за невиконання положень статуту або рішень керівництва;

- за поведінку, яка не є гідною члена євроклубу.


 

АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦБібліотекаФотогалереяЄвроклуб