Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Учнівське самоврядування

Майже два десятиліття в училищі діє учнівське самоврядування. Це дало можливість об'єднати зусилля учнівської молоді та педагогічних працівників для вирішення реальних освітянських проблем сьогодення, формування творчої соціально активної молоді, готової до самостійного життя.

Реальними справами учнівського самоврядування стали випуски загальноучилищної газети, постійна робота загальноучилищного радіо. Регулярно працює учнівський уряд, власні програми реалізують в життя учнівські департаменти. Представники учнівського самоврядування входять в Раду профілактики та стипендіальну комісію. До 2016 року учнівське самоврядування мало форму козацької республіки. А у 2017 році, зважаючи на нові підходи до учнівського самоврядування. Було проведено реорганізацію і перейдено до форми учнівської республіки з парламентом (Рада лідерів) та урядом (Директорія).

(на фото концерт художньої самодіяльності училища.)

Незабутні екскурсії та турпоходи, різноманітні  вечори відпочинку і спортивні змагання серед багатьох корисних і цікавих справ учнівського самоврядування.


Загальні засади учнівського самоврядування (учнівська республіка) Луцького ВПУ будівництва та архітектури

Принципи, які лежать в основі учнівського самоврядування:

 • розширення реальних справ та повноважень органів самоврядування;
 • свідомість, самодіяльність та активність учнів;
 • доброзичлива вимога;
 • регулярна почергова змінність виборчого активу;
 • відповідність до вікових та індивідуальних особливостей учнів;
 • конкретизація колективних творчих справ.

Головні завдання учнівського самоврядування:

 • сприяє навчальній та творчій діяльності учнів;
 • формує особистість з глибоко усвідомленою громадською позицією;
 • забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя групи та училища;
 • формує ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення;
 • забезпечує захист прав та інтересів учнів;
 • створює широке поле можливостей для самореалізації учнів в конкретних справах;
 • виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної і суспільної мети;
 • здійснює профілактику асоціальної поведінки учнів;
 • вирішує питання особисто-орієнтованого виховання в навчальному закладі.
Головні вимоги для успішного розвитку учнівського самоврядування:
 • зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшості учнів;
 • чіткий розподіл обов'язків по керівництву органами учнівського самоврядування;
 • оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням специфіки навчального закладу;
 • чітка система роботи органів учнівського самоврядування в межах училища (єдина документація, вимоги, дні засідань);
 • організація системи змагань через органи учнівського самоврядування;
 • гласність у його роботі (підсумкові таблиці змагань, газет, радіогазети, прес-центр тощо);
 • нагородження, заохочення переможців через систему роботи учнівського самоврядування.

Реальні справи учнівського самоврядування:

 • виходить загальноучилищна «Своя газета»;
 • працює загальноучилищне  «Своє радіо»;
 • регулярно працює учнівський уряд (Директорія);
 • засідає один раз в тиждень учнівський старостат;
 • працюють по своїх програмах департаменти;
 • раз на рік збирається Рада лідерів;
 • найактивнішого учня нагороджуємо орденом «Володимира Мономаха»;
 • проводиться робота з обдарованими дітьми. Організовуються виставки-продажі учнівських робіт;
 • представники самоврядування є в Раді профілактики та в стипендіальній комісії;
 • екскурсії. турпоходи, вечори (св. Валентина, Новий рік, 8 Березня, День вчителя);
 • участь у Студентській раді міста Луцька.


АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦБібліотекаФотогалереяЄвроклуб