Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Про комісію

Корінчук Володимир Васильович

Голова методичної комісії

В 1981 році закінчив фізико-математичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Л.Українки. Корінчук Володимир Васильович працює в училищі з грудня 1987 року. Загальний стаж роботи 43 роки, з них 27 років – педагогічного. Є спеціалістом вищої категорії  і  має педагогічне звання «викладач–методист». Є переможцем обласних конкурсів «викладач року» та «класний керівник року».

Проблема над якою працює викладач «Інтеграція знань учнів з математики та спеціальних дисциплін в професійно-технічних навчальних закладах». Вона є темою дисертаційного дослідження, яка затверджена вченою радою інституту педагогіки і психології професійної освіти академії педагогічних наук України. Науковим керівником є доктор педагогічних наук Козловська Ірина Миколаївна. Викладачем здано два кандидатські іспити: іноземної мови та філософії.

Має шість опублікованих статей з питань інтеграції математики та спеціальних дисциплін, зокрема, «Інтеграція  знань з математики та спеціальних дисциплін»  в журналі математичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки, «Інтеграція знань з математики і спеціальних предметів в закладах професійної освіти» у віснику навчально-методичного центру профтехосвіти, «Інтегративний підхід до викладання математики у професійно-технічних навчальних закладах» в журналі «Педагогічний пошук», «Застосування інноваційних та комп’ютерних  технологій при проведенні інтегрованих занять з вищої математики» у науковому збірнику Східноєвропейського університету ім. Л. Українки, план-конспект відкритого заняття на тему: «Золотий переріз у живописі» у всеукраїнській газеті «Математика» та всеукраїнському журналі «Все для вчителя».

Автор семи навчально-методичних посібників з математики та вищої математики, які є доброю підмогою для викладачів, учнів та студентів, які навчаються в училищі або мають бажання вступити до нього. За підготовку навчально-методичних посібників «Програми, тематика, зразки розв’язування  та завдання контрольної роботи №1 та №2 з дисципліни «Вища математика» для студентів будівельних спеціальностей очної та заочної форми навчання» та «Конспекти лекцій з дисципліни «Вища математика» отримав грамоту начальника управління освіти й науки облдержадміністрації.

За навчально-методичний посібник «Математика і професійна підготовка» викладач отримав сертифікат міністерства освіти й науки України за участь у всеукраїнському конкурсі серед вчителів на кращу навчально-методичну розробку з енергозбереження. 

Бере активну участь в роботі міжнародних інтернет-конференціях, зокрема, 24 квітня 2014 року взяв участь у V ювілейній Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції на тему: «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», організованої національною академією педагогічних наук України. 29 –30 серпня взяв участь у роботі ІV Всеукраїнської з міжнародною участю науково–практичної заочної конференції «Наукова дискусія: теорія, практика, інновації», з доповіддю на тему: «Наслідки аксіом стереометрії та використання їх при розв’язуванні практичних і професійних задач».  Є автором опублікованої статті на тему: «Аксіоматичний метод у математиці. Застосування аксіоматичного методу під час розв’язування практичних задач зі стереометрії у всеукраїнській газеті «Математика», випущеної в серпні 2014 року №15.

 

Тєшаєва Тетяна Іванівна

Заступник директора з навчально-методичної роботи
 

У  1981 році закінчила  хімічний  факультет Калінінградського державного університету.

Викладач-методист,  викладач вищої категорії.

Загальний стаж роботи 38 років.

Педагогічний стаж роботи  34 роки.

 Викладає предмети:

 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Хімія

Автор навчально-методичних видань:

Формування системи знань та наукового мислення студентів засобами особистісно орїєнтованих технологій

 • Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з хімії
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з біології.
 • Методичні рекомендації до лабораторних робіт з хімії

 Участь в конкурсах і т.д.


 
Гупало Фаїна Василівна 

спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач біології та географії 
 
 

Посада та стаж  роботи на займаній посаді — викладач, 14 р., 7 міс.        

Загальний стаж педагогічної діяльності  — 17 р., 7 міс.    

Освіта  повна вища,  Луцький державний педагогічний інститут  ім Л. Українки, 1992 р., географія, біологія.  

Підвищення кваліфікації  курси підвищення кваліфікації вчителів географії, Волинський ІППО 25.12.2010 р. 

2011 рік — навчання на курсах за програмою “Інтел — навчання для майбутнього” 

Результати  попередньої атестації:  

2014 р. відповідає займаній посаді, підтверджено кваліфікаційну категорію  «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший викладач» 

Методична проблема, над якою працює викладач: Міжпредметні зв’язки на уроках природничо–математичних дисциплін як необхідна умова забезпечення високої якості знань учнів.     

Результативність роботи: 

Творчі сходинки:

 • Курс лекцій з презентаціями з екології (ІІІ ступінь навчання);
 • Методична розробка уроку: «Промисловість світу» 

Проведення тижня природничих дисциплін: 

 • Учись природу шанувати; Цікавинки географії (радіогазета) 
 • Презентація “Цікаві місця на планеті Земля” ; Що криється за склянкою кави? 
 • Інтелектуальна гра “Найрозумніший” ; Виставка – конкурс малюнків на тему «Глобальні проблеми людства»; Гра «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» (26.11.2013)
 • Презентація: Рукотворні катастрофи. Найбрудніші місця на землі. Найкрасивіші місця на Землі. 2014 р.

Методичне об’єднання природничих дисциплін:

25.10.2012 року на обласній секції презентувала власний досвід роботи.

Виступи на педрадах: 

 • Особливості проведення ЗНО; 
 • Методика викладання природничих дисциплін; 
 • Використання мультимедійних засобів на уроках географії, біології, екології. 
 • Інтерактивні методи навчання та їх впровадження в навчальний процес. 

 

Пилаєва Лідія Іванівна

Спеціаліст вищої категорії, викладач інформатики та інформаційних технологій
 

Посада та стаж роботи на займаній посаді – викладач, 15 р., 4 міс.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 19 р., 9 міс.

Освіта – повна вища, ВДУ ім. Лесі українки, 2003 р., математика; ННЦ Післядипломної освіти ВНУ ім. Лесі українки, 2010 р., інформатика.

Підвищення кваліфікації – курси педагогічних працівників ПТНЗ, свідоцтво 12СПВ № 018586 видане 20.09.2013 року НАПН України, Університет менеджменту освіти ІПО ІПП.

Результати атестації – 2015 р., відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Використання міжпредметних зв’язків у системі формування інформаційної культури учнів».

Результативність роботи: Публікація методичної розробки уроку з інформатики на тему: “Електронна пошта. Принципи функціонування електронної пошти” – 04.03.2015 р., сайт “Методичний портал”.

Участь в обласному конкурсі навчальних проектів за програмою Intel®«Навчання для майбутнього» серед професійно-технічних навчальних закладів:

 • Квітень 2013 р. – номінація “Успішний виховний проект”, тема проекту: ”Вплив реклами на свідомість людини” – ІІ місце.
 • Квітень 2014 р. – номінація “Успішний виховний проект”, тема проекту: “Проблеми екології рідного міста” – ІІІ місце.

Підготувала методичні рекомендації:

 • Мова розмітки гіпертексту HTML. Лабораторний практикум. 
 • Лабораторно-практичні роботи з предмета “Інформатика” (у 2-х частинах) 
 • СУБД Microsoft Access. Лабораторний практикум.
 • Електронні таблиці Microsoft Excel. Посібник для початківця. 

Виступи на педрадах:

 • Робота завідуючого кабінетом над методичним та матеріально-технічним забезпеченням предметів в рамках роботи над єдиною методичною темою – 2014 р.
 • Проектна діяльність учнів – як одна з форм самостійної творчої роботи – 2015 р. 
 •   

Кушнірук Богдана Вікторівна

Спеціаліст другої категорії, викладач фізики
 

Посада та стаж роботи на займаній посаді – викладач, 2 р., 7 міс.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 5 р., 2 міс.

Освіта – повна вища, Луцький національний університет імені Лесі Українки, 2011 р., фізика, інформатика.

Підвищення кваліфікації – курси підвищення кваліфікації за категорією вчителів фізики, астрономії та трудового навчання, 26.02.-16.03.2018 р.

Результати атестації – 2018 р., відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст другої категорії”.

Методична проблема, над якою працює викладач: «Компетентнісний підхід у викладанні фізики».

Доповіді на МК та обласних секціях викладачів фізики і математики:           

 • Участь у семінарі-практикумі «Навчально-методичне забезпечення викладання фізики у 10 класі».
 • Виступ на нараді викладачів «Організація самоосвітньої діяльності учнів засобами фізики».
 • Диспут на тему: «Рентген чи Пулюй?».
 • Обмін думками та вироблення заходів з проблеми: «Моніторинг рівня знань учнів за результатами діагностичних контрольних робіт з математики, фізики та хімії проведених на перших курсах за курс основної  школи».

Методичні посібники:

 • Діагностичні контрольні роботи з фізики на перших курсах. Методична мета: «Виявлення рівня знань за школу».
 • Методичні вказівки і завдання для самостійних і контрольних робіт  для студентів будівельних спеціальностей.

 

АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб