Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
План роботи

План роботи
методичної комісії викладачів природничо-математичних  дисциплін
на 2014-2015 навчальний рік

Єдина методична проблемна тема училища: 

«Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступеневість змісту теоретичної та професійно-практичної підготовки як умова забезпечення високої якості знань учнів»

Єдина методична проблемна тема  комісії: 

«Міжпредметні зв’язки та  інтеграція природничо-математичних предметів та спеціальних дисциплін як умова забезпечення високої якості знань учнів»

Червень 2015


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Аналіз виконання навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів.

Корінчук В.В.

 

2.

Аналіз роботи над єдиною методичною темою училища і кожного викладача комісії

Голова та члени комісії

 

3.

Підсумки роботи методичної комісії у 2014–2015 році та обговорення проекту плану на новий навчальний рік.

 Голова комісії

 

4.

Обговорення та рекомендації до затвердження робочих програм  з вищої математики, екології, фізики, хімії та комп’ютерних технологій .

Корінчук В.В.

 

 

 

Травень


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Звіти викладачів про перший рік роботи над єдиною методичною темою комісії та своєю проблемною темою.

Викладачі комісії

 

2.

Доповідь на тему: «Вплив мотивації на рівень розвитку пізнавальної активності учнів».

Тєшаєва Т.І.

 

3.

Про затвердження екзаменаційних білетів та завдань з математики.

Корінчук В.В.

 

 

Квітень


п/п 

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Доповідь на тему: «Формування графічних знань, умінь, навичок в процесі вивчення фізики». 

Редчук Ю.В.

 

2.

Про роботу викладача над розробкою план-конспекту відкритого уроку на тему: «Суд над енергетикою».

Редчук Ю.В.

 

3.

Обмін досвідом роботи по створенню презентацій до уроків, зокрема, до уроку з географії на тему: «Світове господарство».

Гупало Ф.В.

 

4.

Про проведення та обговорення підсумків предметного тижня інформатики

Пилаєва Л.І.

 

5.

Про затвердження екзаменаційних білетів та завдань з математики.

Корінчук В.В.

 

6.

Інформація про роботу обласної секції викладачів математики, фізики та астрономії.

Корінчук В.В

 

 

Березень


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Творчі звіти викладачів, які атестуються.

Пилаєва Л.І.

 

 

2.

Звіт викладача про роботу  над розробкою лабораторного практикуму з дисципліни «Основи комп’ютерних технологій»     для підготовки молодших спеціалістів за напрямком 6.060101 Будівництво» спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

 

Пилаєва Л.І.

 

3.

Диспут на тему: «Як вимірюється спів».

Редчук Ю.В.

 

4.

Про роботу викладача над методичними рекомендаціями на тему: «Курс лекцій з дисципліни «Основи вищої математики» для студентів із спеціальності «Оброблювання деревини».

Корінчук В.В.

 

 

Лютий


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Доповідь на тему: «Міжпредметні зв’язки на уроках біології, географії та екології».

Гупало Ф.В.

 

2.

Відвідування та обговорення відкритого уроку на тему: «Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і ведення даних».

 Пилаєва Л.І.

 

 

3.

З досвіду роботи викладача  по формуванню графічних знань учнів на уроках фізики

Редчук Ю.В.

 

4.

Про роботу викладача математики над розробкою уроку на тему: «Наслідки аксіом стереометрії та їхнє використання при розв’язуванні практичних і професійних вправ та задач».

Корінчук В.В.

 


Січень 


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Інформація на тему: «Моніторинг рівня знань та успішності учнів в першому семестрі 2014-2015 року».                                     

Тєшаєва Т.І.

 

2.

Інформація про дистанційне (змішане) навчання інформатики та інформаційних технологій»  

Пилаєва Л.І.

 

3.

Звіт викладача про роботу над розробкою методичних рекомендацій на тему: «Задачі професійної спрямованості з фізики».

Редчук Ю.В.

 

4.

Інформація викладача географії про роботу кабінету в першому семестрі.

Гупало Ф.В.

 

 

Грудень 2014


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Доповідь на тему: «Аксіоматичний метод в геометрії. Застосування його при розв’язуванні професійних задач».

Корінчук В.В.

 

 

2.

З досвіду роботи викладача  інформатики над навчальними проектами за програмою Intel «Навчання для майбутнього».       

Пилаєва Л. І.

 

3.

Затвердження екзаменаційних білетів для іспиту з вищої математики для студентів із спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

 Корінчук В.В.

 

 

Листопад


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Доповідь на тему: « Реалізація тем самоосвіти педагогічних працівників та відображення її у плані роботи комісії в аспекті роботи над єдиною методичною проблемою»

Тєшаєва Т.І.

 

2.

Диспут на тему: «Діагностика знань та умінь учнів на уроках фізики»

Редчук Ю.В.

 

3.

Звіт про роботу над підготовкою  методичних та дидактичних матеріалів до щорічної виставки педагогічних напрацювань «Творчі сходинки педагогів Волині».

Викладачі комісії

 

4.

Відвідування та обговорення відкритого заходу на тему: «Комп’ютерні розумники та розумники»

Пилаєва Л.І.

 

5.

Затвердження екзаменаційних білетів для іспиту з вищої математики для студентів із спеціальності «Оброблювання деревини».

Корінчук В.В.

 

 

Жовтень


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Доповідь на тему: «Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики».

Пилаєва Л.І.

 

2.

З досвіду роботи викладача по організації поточного контролю знань учнів на уроках природничих дисциплін.

Гупало Ф.В

 

3.

Інформація про роботу обласної секції викладачів математики і фізики.

Корінчук В.В.

 

4.

Затвердження проблемних тем, над якими працюють викладачі.

Голова та члени комісії

 


Вересень 


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Підсумки навчально-методичної роботи методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін за минулий навчальний рік та завдання методичної комісії в 2014-2015 навчальному році.


Голова комісії

 

 

2.

Обговорення та затвердження навчальних програм, поурочно-тематичних планів з математики, фізики, хімії, біології, географії, екології та інформатики, внесення доповнень та змін в діючу навчально-програмову документацію.


Голова та члени комісії

 

 

3.

Ознайомлення з наказом МОН молодь  спорт від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Голова комісії

 

4.

Про чергову та позачергову атестацію працівників комісії.

Голова та члени комісії

 

5.

Ознайомлення з новими публікаціями з методики викладання математики. фізики, хімії, біології, географії  та інформатики.

Голова, бібліотекар

 

6.

Про проведення предметних тижнів.

Голова та члени комісії

 

7.

Ознайомлення з  планом роботи обласних секцій математики, фізики, природничих дисциплін та інформатики.

Голова комісії

 

8.

Обговорення та затвердження планів роботи кабінетів математики, фізики, інформатики та природничих дисциплін.

Голова та члени комісії

 

9.

Обговорення та затвердження планів роботи гуртків з математики, фізики, інформатики та природничих дисциплін.

Голова та члени комісії

  
 

План роботи
методичної комісії викладачів природничо-математичних  дисциплін
на 2013-2014 навчальний рік 


Червень 2014


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Аналіз виконання навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів.

Корінчук В.В.

 

2.

Аналіз роботи над єдиною методичною темою училища і кожного викладача комісії.

Голова та члени комісії

 

 3.

Підсумки роботи методичної комісії у 2013 – 2014 році та обговорення проекту плану на новий навчальний рік.

 Голова комісії

 

 4.

Обговорення та рекомендації до затвердження робочої програми  з вищої математики.

Корінчук В.В.

 


Травень
 


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Звіти викладачів про перший рік роботи над єдиною методичною темою комісії та своєю проблемною темою.

Викладачі комісії

 

2.

Про роботу викладача над розробкою план-конспекту відкритого уроку на тему: «Генетичні основи селекції організмів».

Гупало Ф.В.

 

3.

Звіт про роботу гуртка по створенню учнівських навчальних проектів за програмою Інтел «Навчання для майбутнього».

Пилаєва Л.І.

 

 4.

Звіт про роботу гуртка з фізики по створенню презентацій до теми: «Шкала електромагнітних хвиль».

Редчук Ю.В.

 

  

Квітень


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Відвідання та обговорення відкритого уроку на тему: «Аналіз даних у середовищі табличного процесора».

Пилаєва Л.І.

 

2.

Про роботу викладача над розробкою план-конспекту відкритого уроку на тему: «Електромагнітна індукція».

Редчук Ю.В.

 

3.

Обмін досвідом роботи по створенню презентацій до уроків, зокрема, до уроку з географії на тему: «Велика Британія».

Гупало Ф.В.

 

4.

Про проведення та обговорення підсумків предметного тижня інформатики

Пилаєва Л.І.

 

5.

Про затвердження екзаменаційних білетів та завдань з математики.

Корінчук В.В.

 

6.

Інформація про роботу обласної секції викладачів математики, фізики та астрономії.

Корінчук В.В

 


Березень


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Творчі звіти викладачів, які атестуються.

Гупало Ф.В.
Редчук Ю.В.

 

 

2.

Звіт викладача про роботу  над розробкою лабораторного практикуму з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування для студентів спеціальності «Обробка деревини».

 

Пилаєва Л.І.

 

3.

Диспут на тему: «Інноваційні технології навчання фізики».

Редчук Ю.В.

 

4.

Про роботу викладача над методичними рекомендаціями на тему: «Роль позакласної роботи по формуванню в учнів інтересу до вивчення математики».

Корінчук В.В.

 

 

Лютий


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Доповідь на тему: «Організація самостійної роботи учнів на уроках біології».

Гупало Ф.В.

 

2.

Про презентацію до відкритого заходу «Турнір знавців інформатики» (інтелектуальна гра).

Пилаєва Л.І. 

 

3.

З досвіду роботи викладача фізики на тему: «Використання логічних задач на уроках фізики».

Редчук Ю.В.

 

4.

Про роботу викладача математики над розробкою уроку на тему: «Розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей».

Корінчук В.В.

 

 

Січень 


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Впровадження інноваційних та прогресивних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес.

Тєшаєва Т.І.

 

 2.

Інформація про проведення дебатів «Визначення ролі  Інтернету у розвитку студентів через культуру діалогу» (за британським форматом дебатів).

Пилаєва Л.І.

 

3.

 Звіт викладача про роботу над розробкою методичних рекомендацій на тему: «Нестандартні уроки  фізики».

Редчук Ю.В.

 

4.

Інформація викладача географії про проведення практичних робіт з географії в першому семестрі.

Гупало Ф.В.

 

5.

Про затвердження завдань для іспиту з вищої математики для студентів заочної форми навчання по спеціальності «Будівництво будівель і споруд».

Корінчук В.В.

 

 

Грудень 2013


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

  Доповідь на тему: «Біофізичні аспекти впливу комп’ютера на здоров’я людини».

Редчук Ю.В.

 

2.

Диспут з проблем сімейного виховання: «Стосунки  юнаків та дівчат, формування поваги до жінок, людей похилого віку».

Пилаєва Л.І.

 

3.

З досвіду роботи викладача математики,  як класного керівника на тему:  «Організаційно –методичні аспекти в роботі класного керівника по формуванню творчої особистості учнів».  

Корінчук В.В.

 

4.

Затвердження екзаменаційних білетів для іспиту з вищої математики для студентів із спеціальності «Оброблювання деревини».

 Корінчук В.В.

 

5.

 Звіт про роботу викладача над розробкою відкритого  уроку на тему: « Індія».

Гупало Ф.В.

 

 


Листопад


п/п

Зміст роботи

Хто готує

Примітки

1.

Вплив професійного спрямування викладання загальноосвітніх предметів на якість підготовки кваліфікованих робітників

Тєшаєва Т.І.

 

2.

Стан підготовки матеріально-технічної бази та навчально- методичного забезпечення до проходження акредитації спеціальності «Будівництва та експлуатація будівель і споруд».

Корінчук В.В.
Тєшаєва Т.І.
Редчук Ю.В.
Тєшаєва Т.І.

 

3.

Звіт про роботу над підготовкою  методичних та дидактичних матеріалів до щорічної виставки педагогічних напрацювань «Творчі сходинки педагогів Волині».

Викладачі комісії

 

4.

  Про проведення та  обговорення підсумків тижня природничих дисциплін.

Гупало Ф.В

 

 

АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб