Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Пам'ятка студенту

Шановний студент

Навчання за заочною формою організовано відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік. Навчальний процес складається з:

        •  настановної,  настановно-екзаменаційної сесій;

        •  самостійної роботи студента в міжсесійний період.

Настановна сесія проводиться згідно з графіком навчального процесу і передбачає проведення її один раз на навчальний рік. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом. В період настановно-екзаменаційної сесії проводяться лекції (начитка матеріалу нових дисциплін, які з’являються згідно навчального плану), лабораторні, практичні заняття та семінари, відвідування яких є обов`язком студента.

До занять допускаються студенти, які не мають боргу по оплаті за навчання, виконали контрольні, графічні роботи, захистили курсові проекти згідно з графіком, передбаченим навчальним планом семестру. Студенти, які одержали під час сесії 3 (три) незадовільні оцінки відраховуються з навчального закладу за академічну заборгованість. Студенти, які не з`явились на здачу підсумкового контролю з дисципліни без поважної причини вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Перескладання підсумкового контролю проводиться згідно додаткового графіка ліквідації академічної заборгованості, затвердженого керівником навчального закладу. Дострокова здача сесії забороняється. Студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального процесу та умови контракту по оплаті за навчання переводяться на наступний курс.

У разі неможливості з’явитися на сесію згідно з розкладом, студент повинен повідомити за телефоном: (0332) 26-47-40 у 3-х денний термін після отримання довідки-виклика.

Самостійна робота студента проводиться в міжсесійний період. Результатом самостійної роботи студента є виконання ним контрольних, графічних робіт, курсового проекту .

Контрольні, графічні роботи, курсові проекти виконуються у відповідності до графіка виконання цих робіт і реєструються у відділенні з підготовки молодших спеціалістів.

З питань зарахування контрольних, графічних робіт необхідно звертатися до навчальної частини відділення з підготовки молодших спеціалістів. Захист курсових проектів відбувається публічно під час сесії.

Дотримання графіка виконання контрольних, графічних робіт, захисту курсових проектів є обов`язковим.

 

Шановний студент, зверни додаткову увагу!

Оплата за навчання у відповідності з контрактом, має бути внесена до початку навчального року (семестру), а саме:

       •   за осінній семестр до 1 вересня поточного навчального року;

       •   за весняний семестр до 10 січня поточного навчального року;

       •   для тих, хто оплачує щомісяця до 10 числа поточного місяця – на

            початок сесії, оплата за навчання має бути здійснена за весь семестр !!!

Проблеми по оплаті за навчання необхідно своєчасно узгоджувати в бухгалтерії учбового закладу!

Відповіді на питання стосовно навчального процесу, а також графіку проведення настановних та настановно-екзаменаційних сесій, графіку здачі контрольних робіт, розкладу занять та інше можна отримати, звернувшись до сайту:  www.vpubud.lutsk.ua

З питань змін фінансових реквізитів, перерахування коштів за навчання необхідно звертатися до бухгалтерії училища за телефоном (0332) 26-48-95.

Шановний студент! 3 усіх інших організаційних питань обов`язково звертайтесь за телефоном (0332) 26-47-40.


АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняЗаочне навчанняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб
© 2012 Луцьке ВПУ будівництва та архітектури