Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Навчально-методична робота училища
ПЛАН РОБОТИ
навчально-методичної ради училища

на 2018-2019 н.р.
Тема засідання Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання НМР. Обговорення плану роботи  НМР та завдань на І семестр 2018-2019 н.р. Кількісні та якісні показники контингенту нового набору. Вересень Голова НМР Шмігель В.В., 
голови МК
2. Організація роботи педагогічного колективу училища над єдиною методичною проблемою «Компетентнісна основа підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів». Вересень Секція з НМР Тешаєва Т.І.,
методист,
голови МК
3. Розгляд пропозицій щодо вивчення та поширення ефективного педагогічного досвіду. Вересень Методист,
голови МК
4. Корегування та впровадження у навчальний процес навчальних програм відповідно до планів на компетентнісній основі з урахуванням галузевих та регіональних особливостей. Грудень

Голова НМР Шмігель В.В., 
голови МК

5. Теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісного уроку. Грудень Секція з НМР
Тешаєва Т.І., голови МК
6. Аналіз роботи майстерень, кабінетів та стану КМЗ з професій та предметів. Грудень

Секція з НМР
Тешаєва Т.І., голови МК

7. Про підсумки роботи НМР в І семестрі та завдання на ІІ семестр 2018-2019 н.р. Інформація про виконання попередніх рішень та рекомендацій. Лютий

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК 

8. Освітньо-професійні потреби учнів та студентів у формуванні необхідних ключових та професійних компетенцій. Лютий

Методист, керівники секцій,
голови МК

9. Звіт голів МК про проведену роботу у міжатестаційний період педпрацівниками, які будуть проходити атестацію у 2019 році. Березень

Голови МК,
атестаційна комісія

10. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності викладачів училища, його вплив на якість навчально-виховного процесу. Березень

Заст. директора з НМР, практичний психолог 

11. Звіт методичних комісій про перший рік роботи над єдиною методичною проблемою «Компетентнісна основа підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів». Травень Секція з НМР
Тешаєва Т.І.,
голови МК  
12. Розгляд та затвердження навчально-плануючої документації на 2019-2020 н.р. Червень

Голова НМР Шмігель В.В.,
голови МКПЛАН РОБОТИ

навчально-методичної ради училища

на 2017-2018 н.р.

Тема засідання Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання НМР. Обговорення плану роботи  НМР та завдань на І семестр 2017-2018 н.р. Кількісні та якісні показники контингенту нового набору. Вересень

Голова НМР Шмігель В.В., 
Голови МК

2. П’ятий рік роботи педагогічного колективу училища над єдиною методичною проблемою «Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступневість змісту теоретичної та професійно-практичної підготовки як умова забезпечення  високої якості знань учнів» на компетентнісній основі. Вересень

Секція з НМР Тешаєва Т.І, методист,
голови МК

3. Компетентнісний підхід до організації навчального процесу  в училищі. Вересень

Секція з НМР Тешаєва Т.І, методист,
голови МК

4. Вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду. Організація роботи шкіл професійної майстерності. Вересень

методист, 
голови МК

5. Звіт про роботу навчально-експериментального майданчика на базі ресурсного навчально-практичного центру від фірми «Хенкель Баутехнік (Україна)». Грудень

Секція з підготовки каліф.робітників, Ліщук В.П.

6. Якісна підготовка фахівців – основна умова збереження контингенту у групах відділення молодших спеціалістів. Грудень

Соловкіна М.М., голови МК

7. Уроки виробничого навчання в училищі – шлях до формування початкових професійних компетенцій кваліфікованого робітника. Грудень

Старші майстри, голови МК

8. Про підсумки роботи НМР в І семестрі та завдання на ІІ семестр 2017-2018 н.р. Інформація про виконання попередніх рішень та рекомендацій. Лютий

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК

9. Освітньо-професійні потреби учнів та студентів у формуванні необхідних професійних компетенцій. Лютий

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК

10. Роль викладацьких сайтів в організації самостійної роботи учнів та дистанційному навчання. Проблеми та шляхи їх подолання. Лютий

Методист, керівники секцій,
голови МК

11. Звіт голів МК про проведену роботу у міжатестаційний період педпрацівниками, які будуть проходити атестацію у 2017 році. Березень

Голови МК, атест. комісія

12. Роль соціально-психологічної служби в соціальному захисті учнів. Березень

Заступник директора з НВР, практ. психолог

13. Різне Березень

 

14. Звіт про роботу методичних комісій про п’ятий рік роботи над єдиною методичною проблемою. Основні напрямки роботи над новою методичною проблемою «Компетентнісна основа підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів». Травень-червень

Секція з НМР Тешаєва Т.І, голови МК

15. Розгляд та затвердження навчально-плануючої документації на 2017-2018 н.р. Травень-червень

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК

АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб