Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Навчально-методична робота училища
ПЛАН РОБОТИ
навчально-методичної ради училища

на 2016 -2017 н.р.
Тема засідання Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання НМР. Обговорення плану роботи НМР на І семестр 2016-2017 н.р. Кількісні та якісні показники контингенту нового набору. Вересень Голова НМР Шмігель В.В., 
голови МК
2. Четвертий рік роботи педагогічного колективу училища над єдиною методичною проблемою «Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступневість змісту теоретичної та професійно-практичної підготовки як умова забезпечення  високої якості знань учнів». Вересень  Секція з НМР Тешаєва Т.І.,
методист,
голови МК
3. Вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду. Організація роботи шкіл професійної майстерності майстра виробничого навчання, класного керівника та школи молодого педагога. Вересень Методист,
голови МК
4. Про роботу навчально-експериментального майданчика на базі ресурсного навчально-практичного центру від фірми «Хенкель Баутехнік (Україна)» Листопад

Секція з підготовки кваліф. робітників,
Ліщук В.П.

5. Про особливості апробації робочих навчальних планів та програм заснованих на професійних компетенціях та новому переліку галузей знань та спеціальностей (Перелік 2015р.) Листопад Голова НМР Шмігель В.В., 
голови МК
6. Забезпечення системності в профілактичній роботі з питань запобігання протиправній поведінці. Листопад

Заступник директора з НВР, практ. психолог

7. Різне. Акредитація спеціальності «Обробка деревини». Листопад

 

8. Про підсумки роботи НМР в І семестрі та завдання на ІІ семестр 2016-2017 н.р. Інформація про виконання попередніх рішень та рекомендацій. Січень

Голова НМР Шмігель В.В., голово МК

9. Взаємозв’язок викладання предметів загальноосвітнього  та спеціального циклу. Січень

Секція з НМР
Тешаєва Т.І., голови МК

10. З досвіду роботи МК з використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчального процесу та контролі знань учнів. Січень

Методист, керівники секцій, голови МК 

11. Різне. Січень  
12. З досвіду роботи по впровадженню регіонального компоненту та внесення змін у типові навчальні плани із врахуванням потреб роботодавців та ринку праці. Березень

Ст. майстри, голови МК

13. Системність і послідовність інтеграції  навчальних програм. Березень

Голови МК
Секція з НМР
Тешаєва Т.І.,
голови МК 

14. Звіт голів МК про проведену роботу у міжатестаційний період педпрацівниками, які будуть проходити атестацію у 2017 році. Березень


Голови МК,
атест. комісія

15. З досвіду роботи вихователя методиста Цвіх Т.М. по формуванню здорового способу життя учнів вихователями гуртожитку. Травень-червень  Секція з НМР
Місюра В.В. 
16. Звіт про роботу методичного кабінету, методичних комісій про четвертий рік роботи над єдиною методичною проблемою. Травень-червень

Секція з НМР Тешаєва Т.І.,
голови МК 

17. Розгляд та затвердження навчально-плануючої документації на 2017-2018 н.р. Травень-червень

Голова НМР Шмігель В.В.,
голови МКПЛАН РОБОТИ

навчально-методичної ради училища

на 2015 -2016 н.р.

Тема засідання Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання НМР. Обговорення плану роботи  НМР та завдань на І семестр 2015-2016 н.р. Вересень

Голова НМР Шмігель В.В., 
Голови МК

2. Кількісні та якісні показники контингенту нового набору за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Вересень

Голова НМР Шмігель В.В., 
голови МК

3. Третій етап роботи педагогічного колективу училища над єдиною методичною проблемою «Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступневість змісту теоретичної та професійно–практичної підготовки як умова забезпечення високої якості знань учнів». Вересень

Секція з НМР Тешаєва Т.І, методист,
голови МК

4. Пропозиції МК щодо вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду. Вересень

методист,
голови МК

5. Організація та проведення підготовки учнів до обласних олімпіад та конкурсів професійної майстерності. Листопад

Секція з підготовки каліф.робітників, Ліщук В.П.

6. Про роботу навчально – експериментального майданчика на базі ресурсного навчально – практичного центру від фірми «Хенкель Баутехнік (Україна)». Листопад

Секція з підготовки каліф.робітників, Ліщук В.П.

7. Виконання та захист курсових, переглядів, дипломних проектів, творчих робіт – основна форма навчальної діяльності студентів та учнів у підготовці до самостійної практичної діяльності. Листопад

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК

8. Про підсумки роботи НМР в І семестрі та завдання на ІІ семестр 2015-2016 н.р. Про результати атестації навчального закладу. Інформація про виконання попередніх рішень та рекомендацій. Cічень

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК

9. Шляхи інтегрування освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у систему професійної освіти. Cічень

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК

10. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчального процесу, в т.ч. при проведенні державних кваліфікаційних атестацій, захисті дипломів і курсових проектів, інших видів контролю. Cічень

Методист, керівники секцій,
голови МК

11. Різне («Творчі сходинки педагогів Волині» 2015). Cічень

Методист, керівники секцій,
голови МК

12. Формування в учнів базових професійних компетенцій під час професійно-практичної підготовки та подальше їх вдосконалення як складова якісної підготовки фахівців. Березень

Ст. майстри Хаймик В.В., Стельмах А.І.

13. Участь студентів та учнів як суб’єктів начального процесу у забезпеченні якості своєї професійної освіти . Березень

Практичний психолог, голови МК

14. Паспортизація та атестація навчальних кабінетів, лабораторій, виробничих майстерень. Березень

Секція з НМР Тешаєва Т.І, голови МК

15. Звіт голів МК про проведену роботу у міжатестаційний період педпрацівниками, які будуть проходити атестацію у 2016 році. Березень

Голови МК, атест. комісія

16. Роль Євроклубу в національно-патріотичному вихованні учнів. Травень-червень

Секція з НВР Місюра В.В.

17. Форми і методи роботи методичних комісій щодо ліквідації учнями академічної заборгованості та забезпечення високої якості знань учнів. Травень-червень

Секція з НМР Тешаєва Т.І., голови МК

18. Звіт про роботу методичного кабінету, методичних комісій про третій рік роботи над єдиною методичною проблемою. Травень-червень

Голови МК, методист

19. Розгляд та затвердження навчально-плануючої документації на 2016-2017 н.р. Травень-червень

Голова НМР Шмігель В.В., голови МК


АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняЗаочне навчанняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб
© 2012 Луцьке ВПУ будівництва та архітектури