Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Виставки
Творчі сходинки – 2017

П.І.П Назва роботи
Корінчук Володимир Васильович Навчально-методичний посібник «Інтегровані та нестандартні уроки».
Троцюк
Микола Кузьмович
Лабораторно-практичні роботи з предмету  «Будівельне матеріалознавство» для підготовки кваліфікованих робітників з професії штукатур
Шмігель 
Роман Володимирович
Методична розробка тестових завдань з предмету  «Будівельні конструкції» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
Крилова
Галина Федорівна
Завдання по читанню будівельних креслень.
Підцерковна
Наталія Іллівна
Як стати лідером. Виявлення та розвиток лідерських якостей.
Місюра
Валентина Володимирівна
Збірник тестових завдань з Історії України (1939-початок ХХІ ст.).
Савчук 
Валентин Ігорович,
Савчук
Тетяна Іванівна 
Збірник комплексних кваліфікаційних завдань для проведення атестації з професії електрозварник ручного зварювання.
Півнюк
Лариса Миколаївна,
Прохоренко Надія Олександрівна 
Методична розробка інтегрованого лабораторно-практичного заняття з предмету «Будівельне матеріалознавство» на тему: «Лакофарбові матеріали».
Тешаєва
Тетяна 
Іванівна
 Моніторинг навчальних досягнень першокурсників.
Ліщук Валентина Павлівна Робочий зошит «Виконання декоративних тонкошарових штукатурок матеріаламиCeresit».Творчі сходинки – 2015

П.І.П Назва роботи
Корінчук Володимир Васильович
Кравчук
Любов Антонівна
Методична розробка інтегрованого уроку виробничого навчання та математики на тему: «Розрівнювання розчину. Розвязування задач професійної спрямованості».
Півнюк
Лариса Миколаївна
Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт з «Матеріалознавства» для підготовки кваліфікованих робітників будівельних спеціальностей (маляр, лицювальник-плиточник). 
Шмігель
Роман Володимирович
Теми для самостійного вивчення по виконанню реконструкції інженерних споруд з предмету «Будівельні конструкції» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
Шмігель
Роман Володимирович
Методичні рекомендації по виконанню архітектурно-будівельних робочих креслень для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
Царик
Лідія Михайлівна
Методичні розробки уроків виробничого навчання з використанням сучасних матеріалів і технологій.
Гіляровська Галина Павлівна, Гупало
Андрій Петрович
Термінологічний словник для живописців. / Для студентів відділень художніх ремесел училищ та технікумів.
Куран
Євгенія Кіндратівна
 
Тестові завдання для перевірки знань і умінь учнів з технології електромонтажних робіт.
Денисюк
Леонід Якимович
 
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Основи технології меблевих виробів».
Тешаєва
Тетяна
Іванівна
 Соціально-творчий проект «Батьківський день».
Місюра Володимир Вячеславович Застосування елементів козацької педагогіки в учнівському самоврядуванні Луцького ВПУ будівництва та архітектури.


Творчі сходинки – 2014

П.І.П Назва роботи Анотація
Корінчук Володимир Васильович Роль позакласної роботи з математики у формуванні творчої особистості Посібник складається з чотирьох частин  та містить теоретичний і практичний матеріал з досвіду роботи викладача по формуванню творчої особистості учня в процесі позакласної роботи з предмету математика.
Корінчук Володимир Васильович Курс лекцій з дисципліни «Вища математика» для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форми навчання. В посібнику подано програму та літературу з вищої математики, короткі відомості з теорії, методи розв’язування системи лінійних рівнянь тощо. Призначений викладачам вищої математики та студентам.
Корінчук Володимир Васильович Практикум з дисципліни «Вища математика» для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форми навчання. Мета  розробки – допомогти  студентам правильно організувати самостійну роботу з вивчення курсу вищої математики та розв’язування вправ та задач. Містить зразки розв’язування типових задач та прикладів і завдання для самостійних та контрольних робіт.
Троцюк Микола Кузьмович Ти і твої права. Правила поведінки у складних ситуаціях. Методичні рекомендації з правового виховання. Методичні рекомендації стануть в нагоді класним керівникам при проведенні виховних годин на правову тематику учням ПТНЗ.
Павлюк Ігор Васильович Методична розробка «Інноваційні педагогічні технології активізації пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ на уроках професійно-теоретичної підготовки (на прикладі нестандартних уроків за ігровими технологіями)».  Методична розробка містить теоретичний та практичний матеріал з питання активізації пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ на уроках професійно-теоретичної підготовки та розробки нестандартних уроків за ігровими технологіями.
Півнюк Лариса Миколаївна Робота предметного гуртка як складова професійно – теоретичної підготовки Матеріали з досвіду роботи містять опис принципів, форм та методів  здійснення гурткової роботи, організаційно – методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи з предметів професійної підготовки в ПТНЗ.

Віннік Світлана Олегівна

Шмігель Роман Володимирович
Методичні рекомендації до виконання будівельних креслень для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»  В методичних рекомендаціях описані вказівки до оформлення будівельних креслень, а також наведені рекомендації щодо виконання плану будинку, розрізу та фасадів. Подано варіанти завдань та опис до них.

Віннік Світлана Олегівна

Шмігель Роман Володимирович
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Промислова будівля» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» В методичних рекомендаціях описані вказівки до виконання курсового проекту «Промислова будівля». Описано розробку основних архітектурно-конструктивних креслень  та подано приклад їх розміщення на листі формату А-1 і зразок пояснювальної записки.
Кравчук Олександр Анатолійович Тести з технології столярних робіт та матеріалознавства з професії столяр будівельний, столяр, верстатник деревообробних верстатів. Тестові завдання призначені для організації самостійної роботи учнів та для проведення кваліфікаційних атестацій на ІІ та ІІІ розряди та для підготовки учнів до вступу на ІІІ ступінь навчання зі спеціальності «Обробка деревини».
Денисюк Леонід Якимович Деревообробні верстати загального призначення (навчальний електронний посібник) Навчальний електронний посібник містить інформацію про класифікацію, будову, технічну характеристику та налагодження основних видів деревообробних верстатів загального призначення; також наведені вимоги безпеки під час роботи на обладнанні.
Гупало Фаїна Василівна Методична розробка уроку з предмету географія на тему: «Промисловість світу»

Методична розробка уроку на тему: «Промисловість світу» містить розгорнутий конспект уроку, презентаційні матеріали та зразки дидактичного матеріалу з теми.

Голотюк Валентина Петрівна Соціальне партнерство в навчанні кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів Матеріал висвітлює основні напрямки роботи діяльності Луцького ВПУ будівництва т а архітектури з питань розширення ролі соціального партнерства з в навчально – виховному процесі ПТНЗ.
Ліщук Валентина Петрівна Дидактичний матеріал до уроків з теми «Технологія підготовки поверхні під улаштування скріпленої теплоізоляції з використанням матеріалі Ceresit». Дидактичний матеріал до уроків з теми «Технологія підготовки поверхні під улаштування скріпленої теплоізоляції з використанням матеріалі Ceresit».
Куран Євгенія Кіндратівна Основи електроприводу. Дидактичний матеріал для студентів спеціальності «Обробка деревини». Подані у роботі матеріали дають змогу докладніше вникнути у зміст майбутньої професії, поглибити знання з основ електротехніки.
Савчук Тетяна Іванівна Мультимедійна презентація уроку на тему «З історії зварювання»  

Творчі сходинки – 2013

П.І.П Назва роботи Анотація
Барановська Віра Дмитрівна Національно-патріотичне виховання на уроках історії та у позакласній роботі Збірник містить розробку уроку з історії України на тему: «Українська Центральна Рада. Універсали УЦР», сценарій вечора – зустрічі з ветеранами УПА на тему: «Зродились ми великої години», матеріали конкурсу на тему: «Моя родина в долі України (історія однієї світлини)», зібрані учнями та фотоматеріали, які висвітлюють діяльність викладача з даного питання.
Голотюк Валентина Петрівна, методист Методичні рекомендації з ділової англійської мови для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» Методичні рекомендації укладені відповідно до вимог програми та містять програмовий лексичний матеріал, вправи для перевірки засвоєння граматичного матеріалу, зразки телефонних розмов, правила та зразки написання резюме, основних типів ділових листів та додатки.
Куценко Микола Федорович, викладач спецпредметів «Живопис». Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Живопис портрету людини» для кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності «Декоративно–прикладне мистецтво» Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при виконанні практичних завдань з предмету «Живопис», в оволодінні принципами живописної майстерності портрета людини, ліпки форми кольором та портретної характеристики.
Куценко Микола Федорович, викладач спецпредметів «Рисунок». Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок натюрморту» для підготовки кваліфікованих робітників за напрямком «Декоративно – прикладне мистецтво» Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при виконанні практичних завдань з предмету «Рисунок», в оволодінні принципами побудови та виконання натюрморту.
Павлюк Ігор Васильович Тестові завдання з предмету «Технологія зварювальних робіт» з професії «Електрозварник ручного зварювання ІІ, ІІІ розряду» Комплект тестових завдань призначений для перевірки знань учнів з предмету «Технологія зварювальних робіт», містить різнорівневі завдання з тем програми.
Півнюк Лариса Миколаївна Методичні рекомендації по проходженню професійної практики молодшими спеціалістами за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель та споруд». Кваліфікація: технік - будівельник Методичні рекомендації по проходженню професійної практики молодшими спеціалістами призначені для студентів денної та заочної форми навчання, розроблені на основі типової програми практики і містять завдання та обов’язки студентів та керівника практики, тематичний план практики, зразок щоденника та приклад схеми оформлення звіту.
Підцерківна Наталія Іллівна, практичний психолог Методичні рекомендації для здійснення виховної роботи в ПТНЗ «Молодіжні субкультури як прояв індивідуальності» Методичні рекомендації призначені для використання при проведенні виховної роботи в учнівських колективах, містять матеріали для проведення просвітницької діяльності, тренінг, анкету, практичні поради.
Стельмах Анатолій Іванович, викладач спецпредметів «Рисунок». Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок гіпсових деталей обличчя людини» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Декоративно – прикладне мистецтво» Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам в оволодінні принципами побудови та методики виконання практичних робіт з рисунку гіпсових деталей обличчя голови людини, розуміння їх конструктивної, анатомічної і пластичної основи.
Стельмах Анатолій Іванович, Скляренко Наталія Владиславівна, викладачі спецпредметів Каталог дипломних робіт групи ДПМ-1 (Альбом). До каталогу увійшли дипломні роботи, захищені студентами відділення художніх ремесел групи ДПМ – 1, 8 червня 2012 р.
Ткаченко Тетяна Анатоліївна, майстер в/н Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Прийоми оброблення швів між ГКЛ» для підготовки кваліфікованих робітників з професій штукатур, маляр. Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Прийоми оброблення швів між ГКЛ» містить розгорнутий конспект уроку з використанням ІКТ, інструкційно-технологічну карту з виконання робіт
Хаймик Оксана Євгеніївна, викладач Методична розробка уроку з предмету «Художня культура» на тему: «Українське образотворче мистецтво ХІХ століття». Методична розробка уроку на тему: «Українське образотворче мистецтво ХІХ століття» містить розгорнутий конспект уроку, елементи слайдової презентації, фотоматеріали та зразки дидактичного матеріалу з теми.
Цвіх Тетяна Миколаївна, вихователь гуртожитку Збірник методичних матеріалів «Здоровий спосіб життя, як один із шляхів формування стійкої життєвої позиції учнівської молоді». Матеріали з досвіду роботи вихователя гуртожитку Луцького ВПУ будівництва та архітектури містять рекомендації щодо можливих напрямків та форм роботи вихователів по формуванню здорового способу життя учнів.
Пшонюк Геннадій Васильович, викладач Програмно – педагогічний засіб для проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни» з тем «Цивільний захист населення», «Військові звання». Електронна розробка уроку містить в собі теоретичний матеріал, систему контролю знань учнів, журнал контролю, тестові завдання з тем та тренажер для засвоєння матеріалу самостійно.
Висоцький Віктор Борисович, майстер в/н Фото відео звіт про стажування в ТзОВ «Західелектромонтаж» в місті Обухові Київської області. Професія «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», «Електромонтажник з силових мереж та устаткування». Матеріали містять звіт майстра виробничого навчання про стажування на виробництві, мету та завдання співпраці навчального закладу та роботодавців, опис видів робіт, які виконувалися під час стажування.

Творчі сходинки – 2012

П.І.П Назва навчально-методичного видання
Денисюк
Леонід Якимович
Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни «Деревинознавство і матеріалознавство» для підготовки молодших спеціалістів
Денисюк
Леонід Якимович         
Проектування деревообробного та меблевого виробництв. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Технологія деревообробки»
Доложевська
Людмила Олександрівна
Методичні рекомендації для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням студентів спеціальності «Технологія деревообробки»
Крестьянполь
Юрій Андрійович
Інженерне креслення. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентів напряму 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»
Куценко
Микола Федорович
Методичні вказівки для виконання практичних робіт в техніці акварельного живопису з дисципліни «Живопис» для кваліфікаційного рівня робітник з професій «Живописець», «Виробник художніх виробів з дерева», «Виробник художніх виробів з кераміки»
Куценко
Микола Федорович
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Живопис» для кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»
Мазурок
Ангеліна Василівна
Методична розробка з англійської мови для молодших спеціалістів (ІІІ ступінь, термін навчання 2 роки)
Мільчевич
Тетяна Петрівна
«Іконопис». Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво», рівень молодшого спеціаліста
Пилаєва
Лідія Іванівна
Лабораторно-практичні роботи з предмета «Інформатика». Частина ІІ
Підцерковна
Наталія Іллівна
Методичні рекомендації на допомогу класним керівникам та вихователям гуртожитку. «Робота з підлітками «групи ризику », «Протидія домашньому насиллю», «Особливості роботи з обдарованими дітьми», «Інклюзивна освіта»
Соловкіна
Мирослава Михайлівна
Матеріали лекцій з курсу «Основи виробничої психології» для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», «Технологія деревообробки»
Стельмах
Анатолій Іванович, Скляренко
Наталія Владиславівна
«Каталог виставки» творчих робіт учнів, випускників та викладачів Луцького ВПУ будівництва та архітектури
Цвіх
Тетяна Миколаївна
Щоденник вихователя гуртожитку

Творчі сходинки – 2011

П.І.П Назва навчально-методичного видання
Барановська
Віра Дмитрівна
Методичний посібник «Позакласна робота з історії» – розробки виховних заходів
Гілітуха
Анатолій Петрович         
Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Об’ємне різьблення» для молодших спеціалістів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»
Гупало
Андрій Петрович
Методичні вказівки «Матеріалознавство живопису» для учнів професії «Живописець» (ІІ ступінь, ІІ розряд)
Гупало
Фаїна Василівна
«Основи екології». Конспект лекцій з додатками (електронні презентації лекцій) для студентів спеціальностей «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Обробка деревини», «Декоративно-прикладне мистецтво» (ІІІ ступінь навчання)
Пилаєва
Лідія Іванівна
Лабораторно-практичні роботи з предмета «Інформатика». Частина І (методичні рекомендації)
Доложевська
Людмила Олександрівна
Методичні рекомендації з англійської мови для студентів спеціальності «Технологія деревообробки»
Півнюк
Лариса Миколаївна
«Будівельне матеріалознавство». Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» у двох частинах
Півнюк
Лариса Миколаївна
«Будівельне матеріалознавство». Конспект лекцій у двох частинах для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Соловкіна   
Мирослава Михайлівна
Конспект відкритого уроку з використанням мультимедійних технологій на тему: «Характер – система стійких рис особистості» з дисципліни «Основи виробничої психології»
Богатько
Руслан Васильович
Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок живої натури. Портрет» для молодших спеціалістів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»
Богатько
Руслан Васильович
Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок гіпсової голови» для молодших спеціалістів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»
Ільченко
Людмила Василівна
Методичні вказівки до виконання практичних завдань для учнів професії «Живописець». ІІ ступінь навчання
Миронюк
Валерія Василівна
Методичні рекомендації «Практичні завдання до уроків виробничого навчання в майстерні мулярів»
Пилаєва
Лідія Іванівна
Сценарій та відеозапис відкритого виховного заходу «Мамо, низенько вклонюся Тобі…»
Тешаєва
Тетяна Іванівна
Шлях до успіху – добірка матеріалів з досвіду роботи
Троцюк Микола Кузьмович �стандартні уроки»
АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб