Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Методичні рекомендації
2017 р.
 1. Корінчук В.В. Навчально-методичний посібник «Інтегровані та нестандартні уроки».
 2. Троцюк М.К. Лабораторно-практичні роботи з предмету «Будівельне матеріалознавство» для підготовки кваліфікованих робітників з професії штукатур.
 3. Шмігель Р.В. Методична розробка тестових завдань з предмету «Будівельні конструкції» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
 4. Крилова Г.Ф. Завдання по читанню будівельних креслень.
 5. Підцерковна Н.І. Як стати лідером. Виявлення та розвиток лідерських якостей.
 6. Місюра В.В. Збірник тестових завдань з Історії України (1939–початок ХХІ ст.).
 7. Савчук В.І., Савчук Т.І. Збірник комплексних кваліфікаційних завдань для проведення атестації з професії електрозварник ручного зварювання.
 8. Півнюк Л.М., Прохоренко Н.О. Методична розробка інтегрованого лабораторно-практичного заняття з предмету «Будівельне матеріалознавство» на тему: «Лакофарбові матеріали».
 9. Тешаєва Т.І. Моніторинг навчальних досягнень першокурсників.
 10. Ліщук В.П. Робочий зошит «Виконання декоративних тонкошарових штукатурок матеріалами Ceresit».
2015 р.
 1. Корінчук В.В., Кравчук Л.А. Методична розробка інтегрованого уроку виробничого навчання та математики на тему: «Розрівнювання розчину. Розв’язування задач професійної спрямованості».
 2. Півнюк Л.М. Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт з «Матеріалознавства» для підготовки кваліфікованих робітників будівельних спеціальностей (маляр, лицювальник-плиточник).
 3. Шмігель Р.В. Теми для самостійного вивчення по виконанню реконструкції інженерних споруд з предмету «Будівельні конструкції» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
 4. Шмігель Р.В. Методичні рекомендації по виконанню архітектурно-будівельних робочих креслень для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
 5. Царик Л.М. Методичні розробки уроків виробничого навчання з використанням сучасних матеріалів і технологій.
 6. Гіляровська Г. П., Гупало А.П. Термінологічний словник для живописців. / Для студентів відділень художніх ремесел училищ та технікумів.
 7. Куран Є. К. Тестові завдання для перевірки знань і умінь учнів з технології електромонтажних робіт.
 8. Денисюк Л.Я. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Основи технології меблевих виробів».
 9. Тешаєва Т.І. Соціально-творчий проект «Батьківський день».
 10. Місюра В.В. Застосування елементів козацької педагогіки в учнівському самоврядуванні Луцького ВПУ будівництва та архітектури.
2014 р.
 1. Корінчук В. В.   Методична розробка «Роль позакласної роботи з математики у формуванні творчої особистості».
 2. Корінчук В. В.   Курс лекцій з дисципліни «Вища математика» для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форми навчання.
 3. Корінчук В. В.  Практикум з дисципліни «Вища математика» для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форми навчання.
 4. Троцюк М. К.  Методичні рекомендації з правового виховання. «Ти і твої права. Правила поведінки у складних ситуаціях».
 5. Павлюк І.В. Методична розробка «Інноваційні педагогічні технології активізації пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ на уроках професійно-теоретичної підготовки (на прикладі нестандартних уроків за ігровими технологіями)».
 6. Півнюк Л. М. Методичні рекомендації «Робота предметного гуртка як складова професійно – теоретичної підготовки».
 7. Віннік С. О., Шмігель Р.В.  Методичні рекомендації до виконання будівельних креслень для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
 8. Віннік С. О., Шмігель Р.В.  Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Промислова будівля» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
 9. Кравчук О. А. Тести з технології столярних робіт та матеріалознавства з професії столяр будівельний, столяр, верстатник деревообробних верстатів.
 10. Денисюк Л. Я. Навчальний електронний посібник «Деревообробні верстати загального призначення».
 11. Гупало Ф. В.  Методична розробка уроку з предмету географія на тему: «Промисловість світу».
 12. Голотюк В.П. «Соціальне партнерство в навчанні кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів».
 13. Ліщук В. П. Дидактичний матеріал до уроків з теми «Технологія підготовки поверхні під улаштування скріпленої теплоізоляції з використанням матеріалі Ceresit».
 14. Куран Є.К. Основи електроприводу. Дидактичний матеріал для студентів спеціальності «Обробка деревини».
 15. Савчук Т.І. Мультимедійна презентація уроку на тему «З історії зварювання».
2013 р. 
 1. Барановська В.Д. Національно–патріотичне виховання на уроках історії та у позакласній роботі.
 2. Голотюк В.П. Методичні рекомендації з ділової англійської мови для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
 3. Куценко М.Ф. «Живопис». Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Живопис портрету людини» для кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності «Декоративно–прикладне мистецтво».
 4. Куценко М.Ф. «Рисунок». Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок натюрморту» для підготовки кваліфікованих робітників за напрямком «Декоративно–прикладне мистецтво».
 5. Павлюк І.В. Тестові завдання з предмету «Технологія зварювальних робіт» з професії «Електрозварник ручного зварювання ІІ, ІІІ розряду».
 6. Півнюк Л.М. Методичні рекомендації по проходженню професійної практики молодшими спеціалістами за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель та споруд». Кваліфікація: технік-будівельник.
 7. Підцерковна Н.І. Методичні рекомендації для здійснення виховної роботи в ПТНЗ «Молодіжні субкультури як прояв індивідуальності».
 8. Пшонюк Г.В. Програмно–педагогічний засіб для проведення уроків з предмету «Захист Вітчизни» з тем «Цивільний захист населення», «Військові звання».
 9. Стельмах А.І. «Рисунок». Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок гіпсових деталей обличчя людини» для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Декоративно–прикладне мистецтво».
 10. Цвіх Т.М. Збірник методичних матеріалів «Здоровий спосіб життя, як один із шляхів формування стійкої життєвої позиції учнівської молоді».
2012 р. 
 1. Денисюк Л.Я. Проектування деревообробного та меблевого виробництв. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Технологія деревообробки».
 2. Денисюк Л.Я. Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з навчальної дисципліни «Деревинознавство і матеріалознавство» для підготовки молодших спеціалістів.
 3. Доложевська Л. О. Методичні рекомендації для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням студентів спеціальності «Технологія деревообробки».
 4. Крестьянполь Ю.А. Інженерне креслення. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентів напряму 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
 5. Куценко М.Ф. Методичні вказівки для виконання практичних робіт в техніці акварельного живопису з дисципліни «Живопис» для кваліфікаційного рівня робітник з професій «Живописець», «Виробник художніх виробів з дерева», «Виробник художніх виробів з кераміки».
 6. Куценко М.Ф. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Живопис» для кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво».
 7. Мазурок А.В. Методична розробка з англійської мови для молодших спеціалістів (ІІІ ступінь, термін навчання 2 роки).
 8. Мільчевич Т.П. «Іконопис». Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво», рівень молодшого спеціаліста.
 9. Пилаєва Л.І. Лабораторно-практичні роботи з предмета «Інформатика». Частина ІІ.
 10. Підцерковна Н.І. Методичні рекомендації на допомогу класним керівникам та вихователям гуртожитку. «Робота з підлітками «групи ризику », «Протидія домашньому насиллю», «Особливості роботи з обдарованими дітьми», «Інклюзивна освіта».
 11. Соловкіна М. М. Матеріали лекцій з курсу «Основи виробничої психології» для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», «Технологія деревообробки».
 12. Стельмах А. І., Скляренко Н. В. «Каталог виставки» творчих робіт учнів, випускників та викладачів Луцького ВПУ будівництва та архітектури.
 13. Цвіх Т. М. Щоденник вихователя гуртожитку. Методичні рекомендації.
2011 р. 
 1. Методичний посібник «Позакласна робота з історії» – розробки виховних заходів /
  Барановська В.Д.
 2. Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Об’ємне різьблення» для молодших спеціалістів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» / Гілітуха А.П.
 3. Методичні вказівки «Матеріалознавство живопису» для учнів професії «Живописець», (ІІ ступінь, ІІ розряд) / Гупало А.П.
 4. «Основи екології». Конспект лекцій з додатками (електронні презентації лекцій). Для студентів спеціальностей «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Обробка деревини», «Декоративно-прикладне мистецтво», (ІІІ ступінь навчання) / Гупало Ф.В.
 5. Лабораторно-практичні роботи з предмета «Інформатика», частина І. (методичні рекомендації) / Пилаєва Л.І.
 6. Методичні рекомендації з англійської мови для студентів спеціальності «Технологія деревообробки» / Доложевська Л.О.
 7. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» у двох частинах / Півнюк Л.М.
 8. Будівельне матеріалознавство. Конспект лекцій в двох частинах. Для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» / Півнюк Л.М.
 9. Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок живої натури. Портрет» для молодших спеціалістів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» / Богатько Р.В.
 10. Методичні вказівки до практичних занять на тему: «Рисунок гіпсової голови» для молодших спеціалістів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» / Богатько Р.В.
 11. «Шлях до успіху» – добірка матеріалів з досвіду роботи / Тешаєва Т.І.
 12. «Практичні завдання до уроків виробничого навчання в майстерні мулярів» / Миронюк В.В.
2010 р. 
 1. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» / Голотюк В.П.
 2. Звіт про роботу циклової комісії викладачів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін на ІІІ ступені навчання над індивідуальними проблемними темами. Голотюк В.П.
 3. Мова розмітки гіпертексту HTML. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи комп’ютерних технологій», для підготовки молодших спеціалістів за напрямком «Мистецтво» спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» денної та заочної форми навчання. Пилаєва Л.І.
 4. СУБД MS Access. Лабораторний практикум з дисципліни «Основи комп’ютерних технологій», для підготовки молодших спеціалістів за напрямком «Будівництво» спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» денної та заочної форми навчання. Пилаєва Л.І.
 5. Виробниче навчання. Методичні вказівки до виконання робіт на тему «Керамічний пласт вінтер’єрі» для молодших спеціалістів (ІІІ ступінь). Кусик В.Ф.
 6. Технологія живопису. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для учнів професії«Живописець» (ІІ ступінь, ІІ розряд) / Відділення художніх ремесел та народних промислів. Гупало А.П.
 7. Збірник комплексних контрольних завдань із професійно-теоретичної підготовки для проведення поетапної атестації з професій. Випуск 2. 2009р.
 8. Вища математика. Конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямками «Будівництво»спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» та «Лісозаготівля та деревообробка» із спеціальності «Технологія деревообробки» денної та заочної форми навчання / Корінчук В.В.
 9. Лабораторні роботи з предмету «Будівельне матеріалознавство» для підготовки кваліфікованих робітників за професіями: штукатур, муляр, маляр, лицювальник-плиточник. (методичні рекомендації). Півнюк Л.М.
АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб