Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Використання інноваційних та комп’ютерних технологій при проведенні інтегрованих занять з математики та вищої математики

Така тема наукової статті, яка опублікована у фаховому науковому журналі «Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», підготовлена викладачем математики та вищої математики Луцького вишого професійного училища будівництва та архітектури Корінчуком Володимиром Васильовичем. Журнал видається Луцьким національним  технічним університетом під егідою міністерства освіти та  науки України. Стаття присвячена проблемі використання мультимедійних технологій і застосування комп’ютера, інтерактивної дошки та інших наочностей на заняттях математики та вищої математики.

Результативність та ефективність навчання закладах професійно-технічної освіти цілком залежить від вміння викладача правильно обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для інтегрованого уроку. Сьогодні нова українська школа (НУШ) висуває нові вимоги до методів навчання та застосування інноваційних технологій. Такий підхід по суті забезпечує формування та розвиток активної пізнавальної діяльності студентів та учнів, створює умови для сприйняття навчального матеріалу. У зв’язку з цим проблема застосування інноваційних та комп’ютерних  технологій при проведенні інтегрованих занять з математики та  вищої математики є досить актуальною.

Поряд із традиційними видами наочностей в практику викладання математики та вищої математики в закладах професійно-технічної освіти впроваджуються новітні інформаційні технології. Мова йде про різні види використання комп’ютера, які забезпечують появу нових форм, методів та прийомів. Тому досить логічним виглядає прагнення сучасних дослідників цього питання: якомога ширше використовувати комп’ютерні технології на уроках математики та вищої математики.

Одним із результатів такого експериментального дослідження стало підготовлене і проведення викладачем математики відкритого заняття на тему: «Застосування похідної». Дане заняття було проведено в групі з підготовки молодших спеціалістів з використанням мультимедійного проектора та програмно-педагогічних засобів. Підсумовуючи заняття викладачем було поставлене питання: «Чи вважаєте, що отриману інформацію на занятті зможете використати у майбутній професійній діяльності?». Всі 100% студентів ствердно відповіли: так.

Презентації проектів будинків і споруд з інтернету були представлені студентами на занятті, які стимулюють зацікавленість студентів до вивчення математики, бо математичний апарат потрібний їм для розробки складних проектів та навіть курсового чи дипломного проекту, які їм доведеться захищати на третьому та четвертих курсах. Тому інженери-будівельники, архітектори розробляють проекти будинків і споруд так, щоб вони будувалися на високих опорах і люди за допомогою ліфтів діставались хмарочосів. А в Японії будуються навіть споруди на воді та аеродроми.

Інноваційні технології навчання, що відображають суть майбутньої професії, формують професійні якості спеціаліста, виступають своєрідним полігоном, на якому студенти та учні можуть відпрацювати практичні навички в умовах, наближених до реальних. Наявність комп’ютера або ноутбука дозволяє викладачу істотно використовувати та змінювати методи управління під час навчання, підвищити мотивацію студентів до активної роботи. Крім того, студент сам може задавати комп’ютеру спосіб викладу навчального матеріалу.

У контексті зазначеного можна зазначити і про застосування у сучасній практиці викладача математики під час викладання ним нового матеріалу показу мультимедійних презентацій, що в свою чергу призводить до інтенсифікації засвоєння студентами та учнями навчального матеріалу і виводить навчання математиці на якісно новий рівень.

АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦБібліотекаФотогалереяЄвроклуб