Увага! Навчально-практичні будівельні центри від компаній «Хенкель Баутехнік (Україна)» та «Кнауф Маркетинг» на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури організовують короткотермінові курси для всіх бажаючих із видачею сертифікатів цих компаній.


       
       
       
       
Звіт про роботу педагогічного колективу над методичною темою 2013-2018н.р.

Упродовж 5-ти років педагогічний колектив училища працював над методичною темою «Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступеневість змісту теоретичної та професійно-практичної підготовки як умова забезпечення високої якості знань учнів».

Робота педколективу над єдиною методичною темою здійснювалася у відповідності до вимог Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 12.12.2006 р. № 582, річних планів роботи училища.

У методичному кабінеті наявні результати анкет з діагностики професійних компетенцій та інформаційних потреб педагогічних працівників для визначення методичної теми та матеріал проведених заходів з її реалізації.

Навчально-методичною радою був розроблений на 5 років план роботи з проблеми, у якому передбачено теоретичне дослідження інформаційних джерел з даного питання, його науковий аналіз, вивчення вже існуючих напрацювань педагогами училища, апробацію нових методик, які дозволяють реалізувати методичну мету проведення показових уроків, вироблення рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми.

На основі даного плану складені річні плани роботи, спланована діяльність науково-методичної ради, педради, методичних комісій, творчих груп.

У відповідності із загальною темою організована робота методичних та циклових комісій і визначені індивідуальні завдання для кожного педагогічного працівника.

У процесі роботи над єдиною методичною проблемою створено електронний довідково-інформаційний фонд, що стосується теми, каталоги напрацювань педпрацівників, методичних розробок показових уроків та позакласних заходів.

Вирішенню методичної проблеми сприяли робота НМР, методичних комісій, участь в обласних секціях та заходи: педагогічні тренінги «Ступеневість змісту теоретичної та професійно-практичної підготовки та її вплив на якість знань учнів», «Складання професійно-орієнтованих завдань для контролю знань учнів із загальноосвітніх предметів», педагогічні читання «Інтеграція змісту загальноосвітніх та професійних дисциплін в навчальному процесі ПТНЗ », «Міжпредметні зв’язки в навчальному процесі ПТНЗ. Шляхи оптимізації роботи», круглі столи: «Використання інноваційних методів викладання для підвищення якості знань учнів», «Підвищення якості знань учнів  в умовах інтеграції традиційної та інноваційної освіти», майстер – класи «Проведення сучасного інтегрованого уроку з використанням комп’ютерних технологій», «До підвищення якості знань через раціональне використання методів навчання»; ярмарок педагогічних ідей «Ефективні технології сучасного уроку», педагогічні ради в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

 • Шляхи підвищення якості знань, подолання відставання учнів у навчанні через інтеграцію змісту загальноосвітніх та професійних дисциплін в навчальному процесі.
 • Творчість педагога і результативність його педагогічної діяльності у  покращенні якості знань учнів;

засідання навчально-методичної ради «Нові підходи до інтеграції та ступеневості змісту професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки в рамках роботи над єдиною методичною проблемою».

В рамках роботи над єдиною методичною проблемою методичною комісією опоряджувальників проводилась експериментальна робота на базі НПЦ «Хенкель Баутехнік» за темою «Вплив впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних виробничих технологій та матеріалів на якість підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій», результати роботи якої постійно висвітлювались на сайті училища та в соціальних мережах.

За результатами роботи над методичною проблемою проведено діагностику динаміки росту навчальних досягнень учнів з усіх професій протягом 5 років за результатами кваліфікаційних атестацій.

Показові уроки теоретичного та виробничого навчання демонстрували практичне впровадження нових освітніх технологій, інтеграцію змісту професійно-теоретичної та практичної підготовки, роль міжпредметних зв’язків у підвищенні якості знань учнів.

Робота з проблемної теми сприяла підвищенню фахового і методичного рівня педпрацівників. Дієвою формою її була щорічна «Декада професійної майстерності», школа молодого педагога (керівник В.П.Голотюк), школа педмайстерності класного керівника (Н.І.Підцерковна), школа педмайстерності майстра виробничого навчання (Н.О.Прохоренко), де розглядалися питання міжпредметних зв’язків, ступеневості та інтеграції змісту професійно-теоретичної та практичної підготовки, застосування інноваційних методів роботи.

За результатами роботи над методичною темою педагогами навчального закладу підготовлено більше 45 методичних рекомендацій, збірників, посібників.

Найбільш змістовні матеріали, використання яких сприяє поліпшенню якості навчання учнів підготували: Корінчук В.В., Ліщук В.П., Півнюк Л.М., Тешаєва Т.І., Савчук Т.І., Троцюк М.К., Прохоренко Н.О., Шмігель Р.В., Пшонюк Г.В., Денисюк Л.Я.

Система роботи педколективу училища над єдиною методичною проблемою сприяла підвищенню педагогічної майстерності викладачів та майстрів в/н, поліпшенню методичного і теоретичного рівня проведених уроків, позакласних заходів. Використання в навчальному процесі сучасних педагогічних технологій, впровадження нових підходів до організації навчально-виховного процесу сприяли підвищенню якості теоретичної та практичної підготовки учнів, про що свідчать результати обласних конкурсів професійної майстерності, олімпіад з фахових та загальноосвітніх предметів та успішні виступи команди училища на Всеукраїнському конкурсі «Worldskills Ukraine 2016, 2017».

Зросла і професійна майстерність викладачів і майстрів виробничого навчання. Про це свідчать результати обласних конкурсів: ІІ місце у конкурсі фахової майстерності з професії штукатур, ІІ-ІІІ місця викладачів та майстрів в/н у виставці «Творчі сходинки педагогів Волині», ІІ місце в обласному конкурсі на кращий ППЗ, відзнаки викладачів та майстрів за активну участь у роботі навчально-практичних центрів на базі училища, золота (2014) та срібна (2018) медалі навчального закладу на Міжнародній виставці «Інноватика у сучасній освіті» за впровадження інноваційних підходів у навчальний процес та розвиток соціального партнерства.

Разом з тим, потребує поліпшення робота з популяризації досвіду та педагогічних напрацювань педагогами училища у фаховій пресі та інтернет-ресурсах, ширшого використання медіа та комп’ютерної техніки для оптимізації навчального процесу, розробки програмних педагогічних засобів навчання з предметів професійного циклу. 

Звіти методичних та циклових комісій про роботу над єдиною методичною проблемою:

 1. Циклова комісія педпрацівників зі спеціальності «Лісове господарство», голова Денисюк Л.Я.
 2. Циклова комісія педпрацівників зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», голова Півнюк Л.М.
 3. Циклова комісія викладачів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін», голова Доложевська Л.О.
 4. Методична комісія викладачів природничо-математичних та фундаментальних дисциплін, голова Корінчук В.В.
 5. Методична комісія педпрацівників опоряджувальних професій, голова Ліщук В.П.
 6. Методична комісія педпрацівників професій муляр, монтажник систем утеплення будівель, стропальник, голова Троцюк М.К.
 7. Методична комісія педпрацівників професій МГК, столяр, голова Кравчук О.А.
 8. Методична комісія педпрацівників відділення художніх ремесел, голова Стельмах А.І.
 9. Методична комісія педпрацівників загальнопрофесійної підготовки, голова Куран Є.К.
 10. Методична комісія педпрацівників професій ЕРЗ, слюсар-сантехнік, електромонтажник, голова Савчук Т.І.
АбітурієнтуПро училищеВиховна роботаМетодична роботаНПЦСпівпраця з роботодавцямиНаші досягненняБібліотекаФотогалереяЄвроклуб